علت وضع نامناسب منطقه فسادانگیزی آمریکا و رفقای آن است

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار امير قطر و هيأت همراه تاکيد کردند: علت وضع نامناسب منطقه فسادانگيزي آمريکا و رفقاي آن است. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي ديشب در ديدار شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر و هيأت همراه تأکيد کردند: شرايط کنوني منطقه بيش از پيش نيازمند تقويت ارتباطات کشورهاي منطقه و تأثير نپذيرفتن از القائات بيگانگان است. رهبر انقلاب اسلامي گفتند: جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام کرده و آقاي رئيس جمهور هم صراحتاً گفته است، ايران آماده همکاري‌هاي نزديکتر با کشورهاي منطقه است.حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي شرايط کنوني منطقه را نامناسب دانستند و افزودند: علت اين وضعيت فسادانگيزي آمريکا و رفقاي او است و تنها راه مقابله با آن هم تکيه بر همکاريهاي درون منطقه اي است. ايشان با اشاره به روابط سياسي خوب ايران و قطر خاطرنشان کردند: روابط اقتصادي دو کشور در سطح روابط سياسي نيست و بايد همکاري‌هاي ايران و قطر در زمينه‌هاي مشترک بيش از پيش گسترش يابد. رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: البته برخي‌ها به‌خصوص آنهايي که از آن سر دنيا به اين منطقه آمده اند، تمايل به گسترش همکاريهاي کشورهاي منطقه ندارند ولي اين موضوع ربطي به آنها ندارد و کشورها و ملتهاي منطقه، ديگر چنين تحکم‌ها و دخالت‌هايي را قبول نمي‌کنند. شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر نيز در سخناني با ابراز خرسندي فراوان از ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي شرايط منطقه را دشوار خواند و گفت: ما با صحبت‌هاي جنابعالي درخصوص لزوم افزايش همکاريهاي منطقه اي کاملاً موافقيم و معتقديم بايد گفت‌وگوهاي جامع ميان کشورهاي منطقه برگزار شود. اميرقطر همچنين با اشاره به مذاکرات خود در تهران افزود: قرار بر اين شد که کميسيون مشترک دو کشور، حدود سه ماه ديگر در ايران برگزار شود و اميدواريم روابط اقتصادي ايران و قطر به سطح روابط سياسي برسد. وي همچنين از کمک‌ها و حمايت‌ها و مواضع جمهوري اسلامي ايران در شرايط تحريم قطر، تشکر و قدرداني کرد