ایران برای همه ایرانیان

زمانی محمدرضا شاه که ظاهرا در شرایط مساعدی قرار داشت، از تقلید مدیریت دو حزبی کشورهای غربی در قالب حزب اکثریت-اقلیت (حزب مردم اسدالله علم و حزب ملیون دکتر اقبال) دست برداشت و به سمت الگوی حزبی از نوع فراگیر متمایل شد و بر همین اساس حزب رستاخیز را تأسیس کرد، او از همه ایرانیان خواست که به حزب بپیوندند و هرکسی که علاقه به عضویت در حزب ندارد می‌تواند پاسپورت بگیرد و از کشور خارج شود.
هم احزاب قبلی و هم حزب رستاخیز دولتی بودند و از ساختار و کارکرد حزبی برخوردار نبودند، با این وجود شاه که دچار نوعی خودشیفتگی حاکمیتی شده بود، در راستای انحصار قدرت و جلوگیری از بازتولید و توزیع متناسب قدرت سیاسی دچار یکی از بزرگترین اشتباهات حاکمیتی خود شد و بعد از این اظهارات طوفان انقلاب بساط نظام شاهنشاهی را در هم نوردید.
گویا خیلی‌ها تاریخ نمی‌خوانند یا اگر می‌خوانند به دیده عبرت نمی‌بینند. برای مثال مجری صدا و سیما اگر بویی از فعل و انفعالات تاریخی ایران برده بود، حداقل می‌فهمید که وقتی شاه آن اظهار نظر را کرد، حداقل در ظاهر خطری متوجه حکومتش نبود و او به زعم خودش با طیب خاطر حکمرانی می‌کرد! برخلاف الان که شرایط مناسبی بر کشور حاکم نیست و سیستم در عرصه‌های داخلی و خارجی با مسائل بغرنجی دست به گریبان است که اگر دوراندیشی و حرکت بزرگ و قاطعانه‌ای انجام نگیرد، چشم‌انداز مبارکی در انتظار کشور نخواهد بود.
سخنان ناشیانه این کارشناس در شرایط کنونی بسیار مضحکانه و مبتدیانه بوده و هم نشان از سطح پایین اینگونه برنامه‌ها و هم نشان از ناپختگی عوامل و عدم اشراف نسبت به ظرافت‌ها و حساسیت‌های مقطع کنونی کشور دارد.
ایران از جوانب مختلف متنوع است و همین تنوع پلورالیسمی ایجاب می‌کند، کسانی که در مصادر امور قرار می‌گیرند یا تریبونی در اختیار آنها قرار می‌گیرد دارای ذهن و شخصیت متکثرانه باشند و با ملاحظه تنوع اندیشه‌ها و سلیقه‌ها اظهار نظر کنند.
اینگونه ادبیات بشدت مشمئزکننده و مبتنی بر پارامترهای غلط است که تصور آن خطرناک است تا چه برسد به اینکه در قاب دوربین و در رسانه سراسری بیان شود.
ایران متعلق به همه ایرانیان با همه سلایق و در چارچوب منافع ایران است، اگر اعتراضی به سبک مدیریت‌ها و سیاست‌ها می‌شود، پاسخ ترک کشور نیست بلکه بازنگری اساسی در برنامه‌ها و منحصر کردن رفتار و گفتار در چارچوب منافع ملی ایران است. در غیر این صورت آنهایی که مخاطب خانم مجری هستند می‌توانند مقابله به مثل کنند و مشخصا بگویند شما باید جمع کنید و بروید!
ما ایرانی هستیم و در ایران می‌مانیم و آنچه باید جمع شود، افکاری اینگونه ابتدایی و کوتاه بینانه است، در غیر این صورت مشابه افکار شما در خارج هم هست و شماها باید جمع کنید و...