مردم به نماینده شجاع نیاز دارند

رئیس فراکسیون پاسخ‌گوی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مردم به نمایندگانی شجاع، پاک‌دست، متعهد، جوان و تحول‌گرا نیاز دارند تا با نگاه رو به جلو به رویارویی با مشکلات بروند.
علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات و ضرورت همخوانی شعارها با وظایف نمایندگی بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران نمایندگان از حوزه‌های مختلف انتخاب شده و مجلس شورای اسلامی را تشکیل می‌دهند که نهادی مبتنی بر دموکراسی است. تنها نهادی که در کشور همه اعضای آن مستقیما با رای مردم انتخاب می‌شود مجلس شورای اسلامی است که از این باب اهمیت بسزایی دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: نمایندگان از درون مردم انتخاب شده و این امر مبتنی بر دموکراتیک بودن و جمهوریت جمهوری اسلامی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ماموریت مهم یعنی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را برعهده دارند و لذا نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند باید روحیه لازم را برای ایجاد تغییر و تحول، حل مسائل و نگاهی رو به جلو 
داشته باشند. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر آنچه که حائز اهمیت است پاک دست بودن و متعهد بودن نمایندگان است. یکی از شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید داشتند جوانگرایی است. ما نیاز به تغییر و تحول در مسیر قانون‌گذاری داریم و این امر توسط نمایندگان ریسک‌پذیر و دارای روحیه تحول‌گرا است.