سلام ایران

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــــر مـــــردم
تشکر و قدردانی/ علیرضا باقری تیرتاش از ندامتگاه تهران بزرگ: اینجانب از عملکرد ارزشمند و بی‌شائبه جناب آقای علیرضا چهارمحالی مدیریت محترم مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ و مجموعه مدیریتی تحت امر طی 5 ماه فعالیت که موجبات تحولی بزرگ در سطح ندامتگاه گردیده است، تشکر و قدرانی می‌نمایم.