پاک کردن صورت مساله

سخنگوي محترم کميسيون قضائي و حقوقي مجلس اخيرا عنوان کرده‌اند «مرداني که از توانايي مالي لازم براي اداره زندگي برخوردار نيستند، ازدواج نکنند تا براي دستگاه قضائي بحران ايجاد نشود». اين اظهارنظر بديع از چند منظر قابل تامل است: 1-مي‌دانيم که در وضعيت فعلي تعداد زيادي از جوانان اين مرز و بوم به علت رکود اقتصادي وضعيت مالي چندان مناسبي ندارند و به همين خاطر است که آنچنان که بايد و شايد رغبتي هم به ايجاد زندگي مشترک پيدا نمي‌کنند. آمارها حکايت از پايين آمدن سن ازدواج جوانان ندارد. آمار پايين ازدواج مسئولان مربوطه را در سال‌هاي اخير نگران کرده و در جهت تشويق جوانان به اين امر وعده وام ازدواج و غيره نيز داده‌اند اما نتيجه آنچنان که بايد و شايد مطلوب نبوده است. حال با اين اوصاف به نظر مي‌رسد برخلاف نظر غالب مسئولان مشاراليه نظر ديگري داشته و با اين اظهارنظر آب پاکي را روي دست آنان ريخته است. به قول شاعر «حريف مجلس ما خود هميشه دل مي‌برد؛ علي‌الخصوص که پيرايه‌اي بر او بستند». 2-ازدواج و تشکيل کانون خانواده حق قانوني و شرعي هر جواني است. قانون اساسي ما بر اين حق تاکيد کرده است. غريزه ادامه حيات و تسلسل نسل در همه مردان وجود دارد و اين حق را نمي‌شود از آنان گرفت و يا توصيه کرد که از اين حق خود مادام که از منظر مالي غني نشده‌اند، دوري کنند. اگرچه در اين رابطه نيازي به توصيه و سفارش ديگران نيست. هر جواني که آماده تشکيل زندگي مشترک باشد خود مصلحت خويش را بهتر از بقيه مي‌داند. اگر قادر به سرپرستي خانواده باشد، بدون گفت‌وگو اين کار را خواهد کرد. 3-جناب سخنگوي محترم کميسيون قضائي مجلس که نگران بروز بحران براي قوه قضائيه هم بوده‌اند ظاهرا مشکلات مهريه و مسائل و تبعات بعدي آن را مدنظر داشته‌اند که بخش عمده‌اي از پرونده‌هاي محاکم خانواده را تشکيل مي‌دهند. در اين خصوص بايد گفت جناب آقاي سخنگوي محترم اگر پرداخت مهريه و يا تعهد پرداخت در عمل موجد اشکالات فراواني است، بايد اين قضيه را حل کرد نه اينکه از بيخ و بن تشکيل زندگي مشترک براي جوانان فاقد معيشت را منکر شد. نگارنده سطور سال‌هاست که در رابطه با موضوع مهريه در رسانه‌هاي مختلف راهکارهاي عديده‌اي را ارائه کرده است که مي‌تواند جلوي بسياري از اختلافات زوجين در اين رابطه را بگيرد. از جمله اينکه براي پرداخت مهريه به طريق مقتضي و متناسب و مناسب تضميني از زوج اخذ شود که بعدها زوجه براي دريافت مهريه دچار مشکلات عديده نشود. به زبان ديگر زماني که زوجين پاي سفره عقد مي‌نشينند، زوج يا والدين او بايد ميزان مهريه را که تقبل مي‌نمايند، مشخصا اعلام نموده و تضميني هم در اين رابطه بدهند. مثلا جواني که استطاعت چنداني ندارد مي‌گويد بيشتر از 10 سکه نمي‌توانم به‌عنوان مهريه بپردازم حال يا زوجه قبول مي‌کند که فبها يا قبول نمي‌کند که به قول معروف جنگ اول به از صلح آخر است. 4-‌اي‌کاش مسئولان و نمايندگان محترم مجلس به جاي توصيه‌هاي اينچنيني درصدد وضع قوانيني برآيند که در آينده از رشد پرونده‌هاي مهريه و غيره جلوگيري شود. به نظر نگارنده متاسفانه در چند سال اخير هرگز در اين رابطه کار و تحقيق کارشناسانه جدي صورت نگرفته و به جاي حل مساله، صورت مساله پاک شده است. توصيه‌ها و سفارشات و تذکرات و نصايح زماني مثمر ثمر واقع مي‌شوند که مبتني بر تجربه و علم کافي بوده و با مقتضيات زمان و مکان قابليت انطباق داشته باشند و قبلا نيز در عمل نمره قبولي گرفته باشند. طبيعي است در غير اينصورت اينگونه مطالب و اظهارات نه تنها جدي گرفته نمي‌شود که چه بسا موجبات حيرت و تعجب آحاد جامعه را فراهم مي‌کند.