دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در همایش ملی نقش وکلا و کارشناسان در تحول قضایی

باید کاری کنیم دادگاهها خلوت و سر «وکلا» شلوغ شود
آفتاب یزد- گروه اجتماعی : ان‌شاءالله با برنامه ریزی مناسب و می‌توان کاری کرد که دادگاهها خلوت و کار قضات کم شود ، در عوض وکلا وکارشناسان بالعکس شوند و وقت سر خاراندن نداشته باشند.
دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در همایش ملی نقش وکلا و کارشناسان در تحول قضاییه با بیان مطلب فوق
خاطر نشان کرد: هر وقت در جمع همکاران عزیزم در استانها حاضر
می شوم واقعا به خود بالیده وافتخار می کنم .شایدیکی از نخبه ترین جوامع ونهاده‌های کشور همین مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است. یک جامعه با نخبگان واقعی نه نخبه نما و روشنفکر نما. جامعه‌ای که که در عین تخصص حواسش به کار و رسالتش هست که این رسالت چیست. چرا عنوان وکالت یا عنوان کارشناسی رسمی را یدک می کشد. حواسش هست پروانه ای که در اختیارش قرار گرفته است صرفاوسیله ای برای ارتزاق و
مایه‌ای برای مباهات وفضل فروشی و خدای نکرده
خود برتر بینی نیست.
وی تصریح کرد: دستگاه تحقق عدالت در کشور ما محدود به نهاد رسمی قضاوت نیست.همان گونه که ما همیشه
می گوییم فرشته عدالت دوبال دارد ، بال وکالت و قضاوت، همان گونه که ما اعلام می کنیم وکیل وکارشناس برای وکالت وکارشناسی حقوقی دارد ، به همان میزان هم مسئولیت بر گردنش است.
به گفته وی در این نظام تحقق عدالت، پابه پای قضات وکارمندان محترم دادگستری که یک مجموعه رسمی و دولتی حمایت از تحقق عدالت هستند، همکارانی نیز در بخش غیر دولتی برای تحقق عدالت فعالیت میکنندکه من وشمای کارشناس هستیم.
وی گفت: اگر از وضعیت اجرای عدالت در کشور راضی هستیم؛ اگر سرعت رسیدگیهای قضایی، وضعیت اتقان آراء و... خوب است و اگر مردم از این امور راضی و خوشحال هستند و گلایه ندارند ، خب پس من وشما نیز داریم پابه پای قضات کار خود را خوب انجام می دهیم.
وی ادامه داد: اما اگر مردم گلایه دارند حواسمان باشد این گلایه فقط به بخش رسمی ودولتی نظام تحقق عدالت برنمی گردد.
من وشما هم به سهم خود بایددر برابر این گلایه پاسخگو باشیم. فکر نکنیم ما می توانیم پای خود را از این ماجرا بیرون بکشیم . وکیل وکارشناس وقاضی بر سر یک سفره
نشسته اند. هر سه بناهای یک بنا هستند. اگر این بنا قشنگ و زیبا طراحی شده است با هم طراحی کردند واگرخدای نکرده ایراد دارد، با هم اشتباه کرده اند.
دکتر بهادری تصریح کرد: نمی خواهم بگویم چه کسی سهمش کمتر یا بیشتر است ، ولی بپذیریم کسی نمی تواند بگوید من سهمی نداشته ام. حال اگر نیازمند یک تحول در نظام تحقق عدالت هستیم و اگر قبول داریم که مردم از ما انتظار تحول دارند، من مدعی هستم که نهاد وکالت وکارشناسان در حرکت تحولی باید پیش قدم باشند. دقت کنیم لزوم تحول به معنای ناعادلانه بودن سیستم موجود نیست، خیلی وقتها سیستم عادلانه کار می کند اما احساس عدالت در خارج وجود ندارد. یعنی مردم ولو به اشتباه احساس میکنند عدالت به خوبی اجرا نمیشود. در این صورت نیز قطعا تغییر وتحول لازم است.عدالت یک موضوع و ایجاد احساس عدالت یک موضوع دیگر است . ما مکلفیم هر دو مورد را برقرار کنیم.
رییس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: وقتی ضرورت تحول احساس میشود، ابلاغیه مقام معظم رهبری وبرنامه رییس قوه قضاییه نیز به عنوان نوک پیکان حرکت، تحول را برنامه اصلی دستگاه تحقق عدالت میدانند، باید ببینیم نقش وکلا وکارشناسان به عنوان یکی از اجزای مهم این نظام کجاست؟ اعتقاد من این است که وکلا وکارشناسان باید پیشرو باشند. من قضات و کارکنان دستگاه قوه قضاییه را پیشرو و نوک پیکان تحول قضایی نمی دانم، اصلی ترین دلیل آن هم این است که نهادهای رسمی و دولتی قضاوت نهادهای بسته تری هستند و آزادی عمل محدودتری دارند.
وی خاطر نشان کرد: دولت محدودیتها و ممنوعیتها وحجم کار متعددی نسبت به من وشمای وکیل وکارشناس دارد. به طور میانگین در استانها شاید هر قاضی باید بالای 120یا 130 پرونده را در یک ماه رسیدگی کند. حتی اگر فرض کنیم میانگین کشور 100 پرونده در ماه هم بود، شما کجا یک وکیل یا کارشناس را سراغ داریدکه 100 پرونده در ماه داشته باشد؟ ما اگر حدود 11تا 12 هزار قاضی در سراسر کشور داریم، حدود 70 هزار وکیل و 35 هزار کارشناس داریم.یعنی اگر حجم کار قاضی را بر دوش اینها بگذاریم 6تا7برابر نیروی وکالتی و 3تا 4برابر نیروی کارشناسی داریم.
وی تصریح کرد: بنابراین حجم کاری ما با وجود سختی آن کمتر است. وقتی حجم کاری من وشمای وکیل و کارشناس بسیار کمتراز حجم کاری قاضی است، ما قدرت مانور وعمل بیشتری در تحرک خواهیم داشت.به این دلیل ما باید نوک پیکان باشیم. ما کارمند دستگاه قضاییه نیستیم که محدودیتهای اداری و قانونی خاص آن را داشته باشیم. بنابراین انتظار تحول و تحرک از ما بیشتر می رود.
وی با ذکر این نکته که نقش ما پیشرانی تحول است و اگر تحولی در نظام قضایی محقق نشده اول من وشما مقصر وسپس دستگاه قضایی مقصر است ادامه داد: البته بنده نقش اصلی دستگاه قضایی را زیر سوال نمی برم آنها هم باید تحول داشته و پیش بروند و حتی نقش اصلی بر عهده آنهاست. اما ما آزادی عمل بیشتری داریم و پویایی ما
ساده تر است. به همین میزان مسئولیت ما نیز سنگین تر بوده که باید جلو برویم .
آنها نیز باید برنامه تحول داشته باشند، جهت گیری خود را روشن کنند و در عین حال هم از حرکت تحولی ما پشتیبانی کرده و همکاری لازم را داشته باشند و هم پابه پای ما در مسیر تحولی گام بردارند.
وی گفت: مجموع دستگاه قضایی همدل و همراه با ماست. تاکنون نشده انتظاری از دستگاه قضایی داشته باشیم و کوتاهی ببینیم، مگر این که حجم کار و گستردگی آن مانع بشود. ما باید پیشگام شویم چون ارتباط وسیع تری با بدنه اجتماعی مردم و جوامع مختلف نخبگانی داریم، باید با کمک آنها آسیب‌ها را شناسایی کرده و راهکارها را نیز ارائه دهیم . باید مشکلات را بشناسیم چون آن طرف میز هستیم و درددلهای مردم را بیشتر میبینیم و می‌شنویم وحس می‌کنیم. ما باید نقشه راه را زودتر شروع به طراحی کرده و از کمک آنها هم استفاده کنیم.بنابراین وکلا و کارشناسان رسمی باید پیشگام تحول قضایی باشند و ان‌شاءالله مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پیشگام این تحول خواهد بود.
وی با طرح این مساله که یک سوال و شبهه‌ای در خصوص ماهیت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بوده که آیا ماهیتش دولتی یا عمومی یا غیر آن است ، گفت: ، من در یک مصاحبه هم اشاره کردم که در قانون نظام سلامت اداری که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده، ماهیت مراکز استانی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه را با عنوان موسسات خصوصی مامور به خدمت عمومی تصویب نموده است. وقتی این مراکزموسسات خصوصی مامور به خدمت عمومی هستندیعنی در ازای صلاحیتهایی که در اختیار گرفتند،مکلف هستند برخی خدمات وتکالیف عمومی را نیز انجام دهند.وقتی یک نهاد صلاحیتهایی ناظر به حوزه تحقق عدالت پیدا میکند،به همان نسبت تکالیف ناظر به آن را نیز بر عهده می گیرد.
وی افزود: اما در عین حال چنین نهادی از باب خصوصی بودن محدودیتهای نهادهای دولتی را نیز ندارد و می تواند انعطاف و پویایی بیشتری داشته باشد. لذا ما زیر ساخت لازم را برای تحول در اختیار داریم و همزمان در این حوزه مسmولیت نیز داریم. در این، مسیر پیشگامی و تحول را از درون خود وکلا و کارشناسان باید شروع و نقشه راه تحول را طراحی کرد و باید برنامه ریزی و جدیت اجرای تحول را داشته باشیم .
رییس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطر نشان کرد: باید کار را شروع کرده و مجموعه دستگاه قضایی را پشت سر خود راه بیاندازیم. چرا که مجموع دستگاه قضایی زیر تلنبار پرونده‌ها گیر افتاده است. چند ماه پیش از این رییس محترم قوه قضاییه دستورالعمل
تعیین وتکلیف پرونده‌هایی که پیش از 1 ماه مهر 98 معوق شده بودند را دادند که در حال حاضر چند ماه از این دستورالعمل گذشته است. تنها نباید از دستگاه قضایی انتظار داشته باشیم که کار مردم را راه بیاندازد. ما نیز باید نقش خود را ایفا بکنیم .
وی اظهار داشت: از همکارانم می خواهم دغدغه لازم در سرعت رسیدن به حق راداشته باشند. بسیاری از ایرادات شکلی یا متاسفانه برخی از روشهای دفاعی نتیجه ای جز اتلاف زمان و کاهش زمان رسیدگی‌ها ندارد. بسیاری از امور کارشناسی معطل اظهار نظر مانده اند، ما باید همه با هم در افزایش سرعت رسیدگی‌ها و در کاهش دعاوی کمک کنیم.
دکتر علی بهادری جهرمی تصریح کرد: بر خلاف تصور رایج اعتقاد دارم روشی وجود دارد که در عین حال که صلح وسازش افزایش پیدا بکند، درآمد وکلا نیز افزایش یابد که انشاءلله میتوانیم با همکاری یکدیگر این امر را به جامعه نشان دهیم. ما پا به پای افزایش صلح وسازش وکاهش دعاوی می توانیم با تقویت فرهنگ مراجعه به وکیل و کارشناس، با توسعه نهادهای غیردولتی حل و فصل دعاوی همچون توسعه داوری، درآمد، جایگاه و کرامت وکلا و کارشناسان را نیز افزایش دهیم.
وی ادامه داد: باید شان وکلا و کارشناسان را در چشم همه مردم افزایش داده وحس همکاری و مودت را بین وکلا وقضات توسعه دهیم. باید ضمن برنامه ریزی همدلی نیز داشته باشیم. وقتی بخشی از جامعه وکالت وکارشناسی با همه نهادهای حاکمیت تقابل می کند، نتیجه اش اشتباه بخشهای دیگر است که باعث می شود به جای این که مردم را به سمت وکیل وکارشناس سوق بدهند ، آنها را از وکیل و کارشناس فراری می دهند.
به اعتقاد وی ما اگر مسیر را معکوس کنیم ، وضعیت متفاوت می شود. ما می خواهیم مشکل مردم حل شود . خیلی وقتها مشکل با حضور وکیل حل می شود. مردم اگر روز اول و پیش از
هر اقدامی به سراغ وکیل و کارشناس بروند بسیاری از دعاوی حقوقی کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال قبل از آن که ملک را بخرند نظر کارشناس یا وکیل را گرفته تا دیگر دعوایی اتفاق نیفتد چرا که فرد همه چیز را از روز اول می دانسته است.
رییس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عنوان کرد: بایدنقشه راه را طراحی کنیم وبپذیریم که اگر مسیر حرکت ما درست باشد، مردم از فرآیندتحول راضی خواهند بود. بنابراین به وکلا عشق می ورزند و موج موج به سمت کارشناسان و وکلا خواهند آمد. این امر باعث می شود وکلا و کارشناسان ما ان‌شاءالله وقت سرخاراندن هم نداشته باشند. وی افزود: وقتی این گونه نیست یعنی مسیر حرکتمان غلط است که باید آن را با همکاری هم تغییر بدهیم. بنابراین با قدرت ادامه می دهیم و کاری می کنیم که دادگاهها خلوت شوند و قضات کاری نداشته باشند.در عوض وکلا وکارشناسان نیز وقت سر خاراندن نداشته باشند.