قاصدک 24

بهترین حال دریاچه

[شهروند] تراز آبی دریاچه ارومیه با رقم ۱۲۷۱.۷۰ رکورد یک‌دهه اخیر را زد. درحالی ‌که در 10‌سال گذشته، دریاچه ارومیه به دلایلی چون کاهش بارش‌ها و تأمین‌نشدن حقابه درحال مرگ تدریجی بود، اخبار تازه حکایت از روند رو به بهبود آن دارد. براساس آخرین آمار مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی از ابتدای‌ سال آبی جاری تاکنون در استان آذربایجان‌غربی ۲۷۹.۲ میلی‌متر بارش داشتیم که نسبت به میانگین بلندمدت این استان ۲۱‌درصد افزایش داشته است، همچنین ‌سال گذشته در این استان ۳۹۶میلی‌متر باران و برف بارید که ۷۱‌درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بود. این بارش‌های خوب به کمک اقدامات ضربتی برای حفظ دریاچه ارومیه آمد و سبب شده است که اکنون تراز دریاچه نسبت به فروردین‌ سال گذشته ۳۷ سانتی‌متر افزایش پیدا کند.فرهاد سرخوش، مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه درحال حاضر وسعت دریاچه ۳۰۹۳کیلومتر مربع است که نسبت به ‌سال گذشته ۲۴۴کیلومتر بیشتر شده است، به ایسنا گفت: «حجم آب دریاچه نیز ۴‌میلیارد و ۶۲۰‌میلیون مترمکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه ‌سال گذشته یک‌میلیارد و ۱۰‌میلیون مترمکعب افزایش داشته است.» او درباره‌ وضع کنونی حق‌آبه‌ها که نپرداختن آن در سال‌های گذشته یکی از دلایل خشکیدن دریاچه تا 80 بوده است، توضیح داد: «در گذشته رودخانه‌های اصلی حوضه آبریز لایروبی نشده بودند و به دلیل رسوب‌گذاری، آبی که به آنها وارد می‌شد، راهی به دریاچه ارومیه نداشت اما درحال حاضر منتهی‌الیه تمام رودخانه‌ها در ورودی دریاچه لایروبی و به پیکره اصلی آن متصل شده است.» به گفته مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه این دو رودخانه با کانالی ۲۵کیلومتری به پیکره اصلی دریاچه متصل شده‌اند و این سبب شده که روان‌‌آب‌ها و آب حاصل از رهاسازی‌ها مستقیم به دریاچه راه پیدا کند. بر اساس توضیح او، اقدامات ستاد برای احیای دریاچه ارومیه همچنان ادامه دارد: «از ابتدای کار احیا بسیاری معتقد بودند که دریاچه قابل بازگشت نیست. ستاد احیا سه‌سال تلاش کرد تا بتواند تراز دریاچه ارومیه را به تثبیت برساند و الان برای اینکه روند بهبود وضع پایدار باشد و دوباره دچار بحران نشویم، باید برخی از اقدامات را تا سال‌های‌ سال ادامه دهیم؛ برای مثال پایش رودخانه‌ها، ترمیم سردهنه در نقاطی که آسیب دیده و بستن آنها در فصول غیرزراعی ازجمله این اقدامات است