انتقاد یک اصلاح‌طلب از کمک سپاه برای مهار کرونا

سپاه با ساخت بیمارستان در کار دولت دخالت کرده است. این جدیدترین بهانه و اشکال‌تراشی یک اصلاح‌طلب برای توجیه عملکرد دولت است. جلال جلالی‌زاده، فعال تندروی اصلاح‌طلب و از نمایندگان مستعفی مجلس ششم در بخشی از مصاحبه با اعتماد آنلاین گفته که «شهروندان، دولت را مقصر این مسئله (شیوه مدیریت کرونا) نمی‌دانند؛ مردم دیگر می‌دانند که دولت از اختیارات زیادی برخوردار نیست. وقتی هر نهادی به خود اجازه می‌دهد که اظهارنظر کند، بیمارستان و کاروان راه بیندازد و اهتمامی هم به دولت نمی‌دهد، مردم هم می‌دانند که دولت مطابق توان، امکانات، اعتبارات و پشتوانه مالی می‌تواند به ارائه خدمات بپردازد. با این اوصاف، چون مردم هم می‌دانند که دولت تنها در این مورد مسئول نیست، شاید طرف خطاب‌شان کل حاکمیت باشد.»
با شیوع کرونا در ایران، همه نهاد‌هایی که می‌توانستند کاری از پیش ببرند، به کمک دولت آمدند تا در مهار کرونا موفق باشد. این میان، نیرو‌های مسلح امکانات بیشتری برای کمک داشتند؛ منابع انسانی، بیمارستان‌های آماده به خدمت، امکان تأسیس بیمارستان صحرایی و خط تولید اقلام بهداشتی از جمله این کمک‌ها بود. این خدمات در مواقع بحران، وظیفه نیرو‌های مسلح است، نیرو‌هایی که خود را جان‌فدای ملت می‌دانند و اگر امکانات آنان به کار مردم نیاید، به چه درد می‌خورد؟! حجم خدماتی که نیرو‌های مسلح، اعم از سپاه و ارتش ارائه کردند، از مجال این خبر بیشتر است، اما چرا کسانی باید این خدمات‌رسانی مثبت را منفی القا کنند؟ پاسخ را باید در تلاش اصلاح‌طلبان برای ایجاد دوگانگی در فضای اجتماعی کشور دانست. حتی فرض کنیم که این رویداد یعنی کمک نیرو‌های مسلح به مردم منفی بوده و آنان باید دولت و مردم را در بحران کرونا تنها می‌گذاشتند؛ با این فرض، چرا این فعال سیاسی اصلاح‌طلب صرفاً از سپاه نام می‌برد؟ مگر سپاه و ارتش هر دو چنین نکرده‌اند؟! روشن است که عداوت با سپاه باعث شده که مثبت‌ترین اقدامات سپاه را هم منفی ببینند. از سویی با فرافکنی در مورد علت عملکرد دولت، عمل خوب سپاه را بد جلوه می‌دهند؛ گویی مشکل‌شان همین است که چرا سپاه عملکرد خوبی دارد! مدیریت دولت در قبال بیماری کرونا با همه کم و کاستی‌ها و برخی تصمیمات اشتباه، نسبتاً قابل قبول است و انتقادات هم برای بهتر شدن امور بود، اما سیاه نمایی امثال جلالی‌زاده برای کلید زدن بحرانی دیگر است که متأسفانه سکوت دولتمردان در قبال این مواضع قابل‌تأمل است.