اکنون وقت خرید سهام است


رونق بورس برای دومین سال در حالی تکرار شد که ادامه این مسیر برای بسیاری از سرمایهگذاران محل پرسش است. هرچند محرک اصلی رشد سهام در ماههای اخیر رفتار سرمایهگذاران و به ویژه تازهواردها بوده، اما در طولانیمدت عوامل بنیادی به رقابت با این فضا میپردازند. پیش بینی می شود اگر نقدینگی در بازار سرمایه جذب شود، به بازارهای موازی بهویژه بازار ارز و طلا نخواهد رفت. ورود نقدینگی به بازارهای موازی برای اقتصاد ایران سمی مهلک است و جز تقویت سوداگری و افزایش نرخ تورم نتیجه دیگری نخواهد داشت.دورنمای بازار سرمایه ایران برای ۶ ماهه دوم سال ۹۹ را می توان با محوریت اثر تورم بر بازار سرمایه، گسیل نقدینگی سرشار به این بازار، اراده حاکمیت در صیانت از بازار سهام و همچنین احتمال ادامه روند افزایشی نرخ ارز، مثبت ارزیابی کرد. به گزارش سنا، فردین آقابزرگی مدیر عامل کارگزاری بانک رفاه در رابطه با پیش بینی ۶ ماه آینده بورس گفت: : با در نظر گرفتن افت تقاضا در اقتصاد دنیا بدلیل شیوع بیماری کرونا و در نتیجه تضعیف اقتصاد جهان و ایران و از سوی دیگر با فرض ثابت بودن کلیاتِ عوامل اثر گذار بر وضعیت اقتصادی در بازه ای کمتر از ۶ ماه، آینده بازار سرمایه ایران مثبت خواهد بود. آقابزرگی ادامه داد: بر این اساس می توان انتظار داشت به میزان نرخ تورم قابل محاسبه برای شش ماهه دوم سال که حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد می شود، رشدی در همین حدود را در شاخص کل و سطح عمومی قیمت ها در بورس شاهد باشیم. وی تاکید کرد: با توجه به افت مناسب قیمت اغلب سهام بنیادی، چنانچه چشم انداز میان مدت حداقل یکساله برای امر سرمایه گذاری در بورس داشته باشیم، بهترین موقعیت برای ایجاد پرتفوی سهام مقطع کنونی و خرید پلکانی است. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه توضیح داد: انتظارات تورمی در ابتدای سال ۱۳۹۹ به وضوح لزوم سرمایه گذاری و تبدیل پس انداز ها به سرمایه گذاری در بورس را توجیه کرد. در این راستا به دلیل شفافیت، نقدشوندگی و قانونمندی، بازار سهام یکی از گزینه های جذاب برای هدایت نقدینگی بود. ضمن اینکه تجربه دهه های گذشته نشان می داد در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت، بازدهی سرمایه گذاری در بورس به مراتب قابل توجه تر و منطقی تر از سایر بازارها بوده است. به این ترتیب سرمایه گذاران به سمت ورود به بازار سرمایه تمایل نشان دادند. آقابزرگی در ادامه افزود: با توجه به تجربیات گذشته در بورس تهران که در پی رشد بیوقفه باید انتظار اصلاح قیمتها را داشته باشیم و همچنین فاصله گرفتن بیش از حد سطوح قیمت کارشناسی و ارزش ذاتی اغلب سهام صنایع و شرکتها با قیمت تابلو، شرایط به ترتیبی رقم خورده که باید بپذیریم بعد از هر دوره رشد، دوره اصلاح قیمتی آغاز شود. وی اظهار داشت: در این بین مسلما شرکتهای دارای توجیه کارشناسی نیز در کنار سایر شرکتهای دارای ارزش ذاتی و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری، وجود دارند . مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه، در ادامه به اولویت تفکیک صنایع پرداخت و گفت: در گروه اول صنایع ارزآور و خودکفا از حیث تامین مواد اولیه، پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و فرآورده های معدنی قرار دارند. آقابزرگی گروه دوم را شرکت های صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: این صنایع با آزاد سازی نرخ ارز برای تامین مواد اولیه و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه هستند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، گروه سوم را شرکت های صنعت بانک، بیمه، لیزینگ و تامین سرمایه تشکیل می دهند که از نظر افزایش گردش مالی با افزایش حاشیه سود عملیاتی روبرو هستند. در گروه چهارم نیز شرکت هایی قرار می گیرند که به دلیل اجرای طرح های توسعه یا بهبود و افزایش کارایی وضعیت تولید و فروش به طور خاص و به دور از شرایط عمومی صنعت خود عملکرد مناسبی نسبت به دوره های قبل داشته اند .