هیچ سدی در حادثه سیلاب ها شکسته نشد


رییس جمهوری گفت: در سیلاب فروردین ٩٨ بیش از ۶۶ هزار واحد مسکونی و تجاری تخریب و حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی و تجاری دچار خسارت عمده شد که در یک سال و چند ماه احداث بازسازی ومرمت شد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در آیین بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده گفت: در دنیا سیلهای مهمی بهوجود آمده، آنهم نه در همه استانها. تقریبا سراسر کشور و ۲۵ استان ما گرفتار سیل بود و ۲۲ استان خسارت فراوان دید، ۳-۴ استان ما شرایط بحرانی داشت که همه اینها را ظرف یک سال و چندماه ترمیم کردیم. وی ادامه داد: در این حوادث ما دیدیم سد چقدر نقش داشته است. سدهایی که احداث میشود به ظاهر برای آب آشامیدن، کشاورزی، صنعت است اما در عین حال سدها در برابر سیل هم، سد مستحکمی است و در برابر سیل میایستد. رییس جمهوری با اشاره به سدهای استان خوزستان اظهار داشت: با وجود آن همه بارندگی که در خوزستان ایجاد شده است. اگر این سدها نبود چه اتفاقی میافتاد، اصلا چیزی از خوزستان باقی نمیماند. آماری بود مبنی بر اینکه در سدکرخه در ساعاتی، هشت هزار مترمکعب بر ثانیه در پشت سد آب وارد میشد. روحانی با بیان اینکه ۲۰۰ سد بزرگ دنیا در حادثه سیل شکسته شده و بزرگترین خسارتها را ایجاد کرده است، گفت: در حادثه سیلاب سدی در کشور شکسته نشد و اینها سدهایی بودند که غالبا توسط مهندسان ایرانی طراحی و اجرا شده بودند. رییس دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه باید در مسئله سدسازی کوشا باشیم،گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در مسئله سد در مقایسه با دیگر دولتها کار بزرگی را انجام داده است. در این راستا سدهایی در حال ساخت است و تا آخر سال افتتاح میشود. وی اظهار داشت: در زمینه سیل و زلزله باید پیشبینیهای لازم را کنیم و خود را از پیش آماده کنیم. ساختمانهای ما باید از ابتدا درست ساخته شود، در کنار گسلها ساختمانی ساخته نشود.