سلام ایران

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــر مـــردم

با معرفی زکریای رازی می‌توانیم پدر بهداشت جهان معرفی شویم/ علی حامدی: ویروس کرونا با توجه به صدماتی که به کشور ما زده به نظر می‌رسد که یک خوبی هم دارد و آن اینکه ما هم توانستیم در این راه مبارزه با کرونا شرکت کنیم و خوب است از این ظرفیت استفاده و وجهه‌ای در دنیا کسب کنیم و حتی ایران را به عنوان مهد بهداشت و درمان جهان و زکریای رازی را به‌عنوان پدر بهداشت جهان معرفی کنیم. کشور ما در سال‌های گذشته مورد بی‌مهری‌های زیادی قرار گرفته و تحریم شده و در انزوا قرار گرفته و می‌توانیم پیروزی به‌دست بیاوریم و می‌توانیم پدر بهداشت جهان باشیم با توجه به کشف الکل توسط زکریای رازی.
خط‌‌ کشی در جاده قوچک به شمشک و اوشان فشم/ آقای شیرازی: از آقای اسلامی وزیر محترم راه و شهر‌سازی خواهشی دارم؛ اینکه جاده قوچک به شمشک و دربندسر خط‌کشی ندارد و جاهایی هم که خط‌‌ کشی دارد خیلی کم رنگ می‌باشد و قابل رؤیت نیست. از آنجایی‌که ترافیک سنگین در این منطقه حاکم است هم در طول هفته و هم آخر هفته، شرایط رانندگی مخصوصاً در شب بسیار بسیار خطرناک می‌باشد. از وزیر محترم خواهشمندم که دستور فرمایند جاده‌های قوچک به شمشک و زردبند، میگون و اوشان فشم و میگون خط کشی شود؛ هم از وسط و هم از کنار، چون این کار باعث می‌شود از تصادفات جلوگیری شود.