كنايه موبايلي به نماينده دادستان

دادگاه سينمايي متهم فساد مالي:
كنايه موبايلي به نماينده دادستان
آرمان‌ملي: جلسه چهارم دادگاه رسيدگي به اتهامات محمد امامي با يادآوري قاضي مسعودي‌مقام درباره مــفاد مواد 193 و 194 قانون آيين دادرســي کـــيفري در دادسراي رسيدگي به جــرائم اقـــتصادي آغاز شد. سيد‌محمد امامي به درخواست قــاضي در جايگاه ويژه قرار گــرفت و دفاعيه خود را به شرح زير بيان کرد. امامي گفت: مشکل من در سه سال اخير بايکوت رسانه‌اي بود که باعث شد دفاعيات من شنيده نشود. با زدن اتهامات بي‌اساس به من ظلم بزرگي به بازيگران سريال شهرزاد شد. از بزرگان عرصه هنر آقايان فتحي، نصيريان، شهاب حسيني، خانم عليدوستي، محسن چاووشي و ديگراني که به آنها ظلم شده عذرخواهي مي‌کنم. همچنين از نامه حمايتي تعدادي از هنرمندان سينما براي اعطاي مرخصي به من تشکر مي‌کنم.
مردم از زيان انباشته بانک سرمايه به بانک مرکزي خبر دارند؟
امامي در ادامه خطاب به قهرماني نماينده دادستان در پرونده گفت: من در دنياي متفاوتي نفس مي‌کشم. از کودکي کار کرده‌ام و هميشه در متن کار جنگيده‌ام. خيلي اهل پاسخگويي نيستم به‌خصوص در مورد آن همه دروغ‌هايي که مي‌گوييد. ساخت مستند من مهم‌ترين دفاعيه‌ام است، اما آنجا که عليه دوستان، خانواده و همکارانم ساختيد سکوت نمي‌کنم! شما اعتبار هنرمندان را مخدوش کرديد و آنچه کرديد فسادستيزي نبود. آثار سينمايي که من توليد کرده‌ام اختلاس و دزدي نيست و محصول کار يک نفر هم نيست؛ محصول کار جمعي و فرزندان اين سرزمين است. سال‌هاست که براي نابودي من همه چيز از جمله ضابط، زندان و قاضي داريد اما يک چيز نداريد و آن واهمه از خداست. وي پس از تذکر قاضي براي رعايت نزاکت افزود: در جلسه قبل نماينده دادستان اعلام کردند که چرا امامي سالن سينما نساخته است؟ آيا جايگاه اين سوال دادستاني است يا محيط فرهنگ؟ من کاري کردم که مردم به جاي تماشاي ماهواره که تهاجم فرهنگي است اثر من را ببينند. مردي کارآفريني کرده و ميليون‌ها مخاطب دارد، اعتبار آورده و جايزه دريافت کرده است، اما به اتهامي متهم شده که آقاي قهرماني ساخته است. آقاي قهرماني! من از 90 تا 98، حتي در دوراني که در زندان بوده‌ام 200 ميليون قطعه دي‌وي‌دي توليد کردم اما وام توليدي نگرفته‌ام. ارز دولتي دريافت نکرده‌ام و هر چه وام داشته‌ام بدون حضور پليس و دادستاني تسويه کردم. اين متهم پرونده بانک سرمايه در ادامه سخنانش با اظهار اينکه تا امروز هيچ حرفي از قانون و حقوق از زبان قهرماني نشنيديم، گفت: آقاي قهرماني! پيچيده کردن پرونده حقيقت را گم نمي‌کند. امامي در بخش ديگري از صحبت‌هايش اظهار کرد: آيا مردم از زيان انباشته بانک سرمايه به بانک مرکزي خبر دارند؟ آيا مردم مي‌دانند اوضاع بانک سرمايه تا سال 95 چگونه بوده و از 95 به بعد چگونه است؟ در اين جايگاه به دنبال تخريب کسي حتي آقاي قهرماني نيستم، اما در سه سال گذشته به همه مسئولان قضائي از شخص اول قوه تا خود آقاي قهرماني نامه نوشته‌ام اما آنچه ره به جايي نمي‌برد، فرياد است. در ادامه محمد امامي با ارائه دفاعيه خود گفت: من به عنوان تهيه‌کننده سينما حتي به قيمت حذف آزادي خود در زميني که آقاي قهرماني آن را کارگرداني مي‌کند بازي نمي‌کنم! قهرماني بايد پاسخگوي عملکردش باشد. مگر اعتماد مردم به رئيس و نظام دستگاه قضائي کشور ابزار ايشان است که بخواهند در آن بازي کنند؟ امامي ادامه داد: مقابل فرار کساني سکوت کرده‌ايد و معيار خودتان را قرار داده‌ايد. با اتکا به يک مجوز هر که را خواستيد وارد کرديد و هر که را نخواستيد خارج کرديد. به احسان دلاويز ش10 سال زندان داديد، آقاي قاضي!‌ من دو سال است که متهم شما هستم. اعتراضم به شما بود و اميد داشتم که عدالت را رعايت کنيد. به دفترتان آمدم اما حتي يک دقيقه اجازه ملاقات نداديد! امامي گفت: چطور آقاي قهرماني صبحانه‌اش را در دفتر شما مي‌خورد؟ قاضي گفت: اينطور نيست! امامي گفت: به دفتر شما مي‌آيد و اسپرسو را در دادگاه با وکيل من مي‌خورد! قاضي گفت: آقاي قهرماني نماينده دادستان است شما از اتهامات دفاع بکنيد تا نتيجه بگيريد. امامي در پاسخ گفت: شما يک پرونده‌تان است اما من همه زندگي‌ام است. ايشان با همه هستي من بازي کرده و مي‌کند. ايشان در دادگاه اماني گفت با امضاي 4 معلم در سال 95، وارد پرونده بانک سرمايه شده است اما ايشان داديار ناظر به تحقيقات در پرونده بانک سرمايه است و مسئوليت و پاسخگويي ايشان بيشتر از نماينده دادستان است. ايشان در جلسه دادگاه با موبايلش بازي مي‌کند، اما آيا وکيل من مي‌تواند موبايل خود را به دادگاه بياورد؟ امامي گفت: قهرماني مسائلي را که مقرون به واقع نبوده است، ورود مي‌کند. بعدها در رد ادعاهاي دروغ ديگر او بايد اثبات کنم. ايشان گفته که دلاويز خواهرزاده تاجگردون است و از امامي پول پورشه گرفته و حيدري را به مديرعاملي شرکتش گذاشته است! اينها صحت ندارد ولي تيتر روزنامه‌ها شده است.