تقویت بازار سرمایه به‌جای تزریق دلار

در خصوص تزريق ارز روزانه توسط بانک مرکزي براي جلوگيري از گران‌شدن قيمت دلار لازم است بگويم، بهتر است اين نهاد حمايت خود را از بازار سرمايه افزايش دهد تا مبادا اين بازار زمين بخورد. به عقيده من، بانک مرکزي همت لازم را براي رونق بورس نشان نداده است. به عبارتي ديگر، کاهش نرخ سود بانکي، کاهش تدريجي نرخ بهره بين بانکي و علامت‌دهي به بازار، مجموعه عواملي است که اگر نهاد مذکور اتخاذ کند، بازار سرمايه پررونق مي‌شود. مي‌دانيد که در فصل اول سال‌جاري روزانه رقمي بالغ بر سه‌هزار ميليارد تومان وارد بازار سهام شد، اين مهم عاملي بود تا نقدينگي روزانه که وارد بازار ايران مي‌شد، به بازار سرمايه مي‌رفت؛ اما از مرداد که نرخ بهره بانکي افزايش يافت و حمايت‌هاي لازم از بورس صورت نگرفت، ما شاهد خروج حجم بالاي پول (عدم ورود پول حقيقي‌ها) از بازار سهام بوديم. به عبارت دقيق‌تر، جذاب بودن بورس مي‌تواند در کنترل ساير بازارهاي مالي (ارز و طلا) مفيد باشد و با حساب نقدينگي روزانه دوهزار و 500ميليارد تومان اگر حمايتي از بازار سهام به عمل نيايد، اين حجم بالاي پول روانه بازار دلار مي‌شود که 50ميليون دلاري که بانک مرکزي قصد دارد روزانه براي کنترل بازار تزريق کند با دلار 30هزار تومان، حجم نقدينگي را افزايش خواهد داد. به عقيده من، همانگونه که اشاره شد اگر بانک مرکزي نرخ بهره بين‌بانکي را پايين بياورد، موجب مي‌شود نقدينگي به بورس هدايت شود که اين مي‌تواند به نفع اقتصاد باشد. متاسفانه ما در علامت‌دهي اشتباه کرديم به‌جاي آن قصد داريم 50ميليون دلار روزانه تزريق کنيم که اين راه‌حل غلطي است. به عبارت ديگر، عامل مهمي که اشاره شد (حمايت از بازار سهام) موجب مي‌شود تا از شتاب و حالت نوساني بازار ارز و طلا جلوگيري شود. اين در حالي است که بورس مي‌تواند براي تامين مالي اقتصاد راهکار مفيد و راهگشا باشد. بانک مرکزي نبايد مسير اشتباه برود و از کار انداختن بازار سهام و تزريق رقم ذکرشده به بازار ارز، غلط است. در خصوص وضعيت پيش روي بازار ارز هم بايد بگوييم اين مساله وابستگي متقابل به عوامل داخلي و خارجي خواهد داشت که هر کدام سهم معلومي در اقتصاد ايران دارد. اضافه بر آن عوامل دروني در اختيار مسئولان است که با اتخاذ سياست‌هاي درست مي‌توان سهم آنها را افزايش داد. در مقابل عوامل بيروني همچون انتخابات آمريکا از حيطه اختيار خارج است، به‌طوري‌که بايد منتظر ماند و ديد که چه اتفاقاتي در ماه‌هاي پيش‌رو مي‌افتد. به علاوه انتظار مي‌رود مسئولان در خصوص عوامل داخلي که در اختيار ما قرار دارد، هوشمندانه‌تر عمل کنند. همانطور که اشاره شد مواردي که مي‌تواند رونق بيشتري به بازار سرمايه براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز و رشد نقدينگي دهد در اختيار شوراي پول و اعتبار، مهم‌تر از آن مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختيار نيروهاي داخلي و همچنين اعتبارسنجي واردکنندگان و صادرکنندگان در حيطه وظايف وزارت صمت است، افزون بر آن موضوع مهار کروناست که اگر اتفاق بيفتد صادرات غيرنفتي ايران به کشورهاي همسايه افزايش مي‌يابد. مساله ارز، موضوعي بين‌بخشي است و ما مي‌توانيم جداي از مسائل خارجي، موارد داخلي را سامان‌دهي کنيم که اينها زمينه‌اي براي جلوگيري از نوسان نرخ ارز را مهيا خواهد کرد.