مردم گناهكار، حاكمان بي‌گناه

سخنان امام جمعه موقت تهران كه پيدايش كرونا را ناشي از گناهان مردم دانسته بود، موجب انتقادات زيادي شد كه چرا همه مشكلات را متوجه مردم مي‌كند. اين نوع سخن بي‌سابقه نيست. چند سال پيش هم وقوع زلزله مرتبط با عدم رعايت حجاب دانسته شده بود و باز تقصيرها به گردن مردمان بود.  اما فقط حجت‌الاسلام صديقي نيست كه با اين سبك سخن، مردمان و رفتار مردمان را اسباب و موجبات مشكلات مي‌دانند. حالا ايشان به صراحت به زبان آورده است. اما مگر سنت مديريت بر ايران مبتني بر همين نيست كه كلا همه مشكلات ناشي از مردم است و حكمرانان از هر خطايي مبرا هستند؟ اوضاع كشور بسامان نيست. وضعيت اقتصاد و فرهنگ و سياست پرتلاطم و پرآشوب است. آمار دعواهاي مردم در دادگستري روزافزون است. تعداد جرايم بالا مي‌رود. شركت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي سال‌هاست زيان مي‌دهند. جمعيت زنداني‌ها چندين برابر گنجايش زندان‌هاست. وضعيت قيمت ارز و سكه و مسكن به فاجعه شبيه است. مشكلات زيادند. اما تاكنون چند مورد بوده است كه يك‌بار يك مدير يا يك مقام مسوول قبول مسووليت كرده باشد و گفته باشد كه كار من خراب بوده. يا كي بوده است كه مقام مافوق يك مقام مسوول به صراحت گفته باشد مدير زير دست من كارش بد بوده و او باعث فلان مشكل و مساله بوده است؟ كي بوده است كه مقام مسوول آمده باشد و به خاطر خطايش از مردم پوزش خواسته باشد و به خاطر خطايش استعفا كرده باشد؟ مديران همگي مسوول و متعهدند و همه بي‌گناه و بي‌تقصير. آنها هر چه كرده‌اند درست و بي‌نقص بوده است. آن‌قدر كه هر مدير وقتي از كاري بيكار مي‌شود، في‌الفور در جاي ديگر بر مسند قدرت مي‌نشيند.  آقاي صديقي درست گفته است. گناه از مردم است. مردمند كه تورم مي‌سازند. مردمند كه بيكاري مي‌سازند. مردمند كه خود را به باتوم مي‌زنند. مردمند كه خودشان را فقير مي‌كنند. مردمند كه خودشان را مريض مي‌كنند تا دربه‌در دنبال دارو و درمان بگردند. مردمند كه در شستا و خودروسازي و خصوصي‌سازي فساد مي‌كنند. مردمند كه خانه‌هاي نجومي به ديگران واگذار مي‌كنند. مردمند كه با اشتباهات‌شان ذخاير اقتصادي و انساني كشور را هدر مي‌دهند. مردمند كه پول بيت‌المال را خرج تبليغات سياسي خودشان مي‌كنند. 
مردمند كه كاري كرده‌اند صدا و سيماي مملكت بيننده و شنونده‌اي نداشته باشد. مردمند كه كاري كرده‌اند كه قيمت‌ها به آسمان هفتم سربكشد. مردمند كه زمينه‌ساز اعتياد و قاچاق موادمخدر شده‌اند. مردمند كه دوست دارند بهره در بهره به بانك‌ها نزول بدهند و بانك‌ها فربه‌تر شوند. مردمند كه دوست دارند در هزارتوي نظام اداري له شوند. مردمند كه دوست دارند كتاب‌هاي‌شان سانسور شود. مردمند كه نمي‌فهمند... مردمند .... مردمند .... مردمند.... مقصر مردمند با اين رفتارها و اخلاق‌شان وگرنه هيچ مديري كمترين نقش و تقصيري در مسائل كشور نداشته است. آنها بي‌گناهند. 
حجت‌الاسلام صديقي نكته تازه‌اي نگفته است. ايشان فقط مضموني را به زبان آورده است كه سال‌هاست به آن عمل مي‌شود.
مردمان گناهكارانند و حكمرانان بي‌گناه.