تحریم تسلیحاتی ایران یکشنبه پایان می یابد


رییس جمهور اعلام کرد: یکشنبه هفته آینده - ۲۷ مهرماه - تحریم تسلیحاتی ۱۰ ساله ایران لغو خواهد شد. ما برای این موضوع چهار سال با آمریکا جنگیدیم و آنها به این در و آن در میزدند که چنین اتفاقی نیفتد، اما به خاطر ایستادگی مردم و تلاش مسئولان و دیپلماتها این تحریم کنار خواهد زده شد.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت ادامه داد: آنها که میگویند برجام چه خاصیتی داشته، این یکی از کارهای برجام است که از این به بعد میتوانیم اسلحه را به هر کشوری که خواستیم بفروشیم یا از هر کشوری که خواستیم بخریم. این تنها یکی از اقدامات دولت است. ما برای آنکه به نکات و برنامههای مورد نظرمان برسیم بعضی مواقع نیاز به صبر و حوصله داریم.

روحانی با بیان اینکه در چند سال اخیر شری به عنوان حاکمان جدید کاخ سفید ایجاد شده است، تصریح کرد: این شر نه فقط گریبان ما که گریبان همه دنیا را گرفته است. شما افغانستان را ببینید چه خبر است و شرق و غرب آن در دست کیست؟ و در آنجا با چه شرایط خطرناکی مواجه است یا اینکه ببینید آنهایی که ادعای نابودی داعش را داشتند در منطقه با داعش چه کردند و در مقابل آنها مردم منطقه و عزیزان رزمنده ما توانستند داعش را کنار بزنند.

رییس جمهور ادامه داد: از مسئولان آمریکایی میخواهیم که فقط یک موفقیت خود را در سیاست خارجیشان بگویند. آنها در تمام موارد شکست خوردهاند. در مقابل مردم فلسطین، عراق و سوریه شکست خوردهاند و جز با زور نمیخواهند کاری را انجام دهند. آن لحن بیادبانهای که حتی یک مدیر در جمع کوچک از آن کلمات استفاده نمیکند را از مسئولان آمریکا دیدیم. اینها نشان میدهد که ملت ایران آنها را عصبانی کرده و به زانو در آورده است.

وی با بیان اینکه در تاریخ ۹۹.۹.۹ سامانه جامع تجارت افتتاح خواهد شد، عنوان کرد: من سالها و ماههاست که به دنبال این موضوع هستم تا از روزی که کسی ثبت سفارش میکند تا زمانی که جنس در مغازه به فروش میرسد بتوانیم همه مسائل آن را در این سامانه دنبال کنیم. از گمرک و انبارداری تا اینکه جنس کجا رفته و برای مقابله با احتکار تمام انبارها زیر سلطه این سامانه قرار میگیرند و باید تمام اقدامات بانک مرکزی در این سامانه قرار گیرد.

رییس جمهور اضافه کرد: برای کسانی که در کامل شدن این سامانه تلاش کردهاند تقدیرنامه ارسال خواهد شد و از آنها که از برنامه عقب هستند سوال میشود که چرا عقب هستند. کسی نباید فکر کند که این سامانه اختیاری است. دولت الکترونیک وظیفه ماست و آموزش، بهداشت، کسب و کار، خدمات و ... همه باید در داخل این سامانه بیایند. دیگر آب و برق و گاز به صورت کاغذهای جداگانه نخواهد بود و همه در این سامانه جمع میشود این کار بزرگی است که برای شفافیت، مبارزه با فساد و آرامش و رفاه مردم خواهد بود.

رییس جمهور در ادامه بیان کرد: ما در این ایام تلاش زیادی کردیم تا اقتصادمان مسیر دیجیتالی را طی کند به خصوص در این شرایط کرونایی امروز که باید تا جایی که میشود اقدامات حضوری را به مجازی تبدیل کنیم. ما در این هفته سامانهای را افتتاح کردیم که همه مدارک دانشگاهی محصلین ما در این سامانه ثبت و ضبط شده است که از سال ۱۳۹۲ آمده است و به تدریج تکمیل میشود. روحانی ادامه داد: با این سامانه دیگر نیازی نیست که هر کسی چندین کپی از مدارک خود را همراه داشته باشد و مشکلاتی که تاکنون وجود داشته از بین خواهد رفت. این سامانه در اختیار همه است و هر کسی میخواهد می تواند تحصیلات دانشگاهی را در این سامانه ببیند. ما مدتها به دنبال ایجاد این سامانه بودیم که خوشبختانه در این هفته افتتاح شد. وی با اشاره به اینکه روز دوشنبه اقداماتی که برای سیل فروردینماه ۱۳۹۸ انجام شده بود تکمیل شد اظهار کرد: ۲۵ استان ما در سال ۱۳۹۸ گرفتار سیل شدند و مردم با مشکلات عظیمی روبهرو بودند. باید این خبر را بدهم که تمام خانهها، مراکز تجاری و جادهها ساخته شده است ۱۵۷ هزار خانه با خرابی مواجه شده بود که ۶۶ هزار خانه از اول ساخته شده و حدود ۹۹ هزار خانه دیگر هم ترمیم و تحویل داده شدهاند.

روحانی با اشاره به اینکه در سه سال اخیر سه امتحان بزرگ برای مردم ایران رخ داده است، خاطر نشان کرد: امتحان اول جنگ تحمیلی اقتصادی سال ۱۳۹۷ بود که همچنان ادامه دارد. آزمایش دوم سیل ۱۳۹۸ در ۲۵ استان بود و امتحان بعدی کرونایی است که از پایان سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال ۱۳۹۹ ادامه دارد. این سه آزمایش بزرگ برای مردم و مسئولین نیز که مردم در کنار هم از آن سربلند بیرون آمدند.

رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه میداند مردم ایران در فشار اقتصادی هستند، تاکید کرد: میخواهم به مردم اطمینان بدهم که دولت همه توان خود را برای تامین ارز و کالاهای مورد نیاز به کار برده و خواهد برد و لحظهای از درد و مصائب و مشکلات مردم غافل نیست.

روحانی اظهار کرد: برای اینکه مشخص شود فقط شعار نمیدهیم تنها به چند نکته آماری اشاره میکنم. امسال خرید گندم از کشاورزان هفت درصد افزایش داشته و حتی در تولید گندم نسبت به پارسال جلوتر هستیم. در تولید و فروش مخصوصا در صنعت رشد داریم. در این یک ماه نسبت به مدت مشابه پارسال تولید هفت درصد و فروش ۱۴ درصد رشد داشته است. در شش ماهه اول امسال در صنعت ۶.۴ درصد رشد و در فروش هشت درصد رشد داشتهایم. در بخش فولاد از سه تا ۹ درصد رشد کرده و در این شش ماهه نسبت به سال گذشته تولید اضافه داشتهایم.

رییس جمهور اضافه کرد: در صادرات غیرنفتی در خردادماه نسبت به اردیبهشتماه ۲۵ درصد افزایش داشتهایم و به مردم میگویم که در شش ماهه دوم سال شرایط ما از نظر اقتصادی بهتر خواهد شد. آنهایی که میگویند مردم خسته هستند و میخواهند بروند و از این حرفهای ناروا میزنند، این آمار را هم ببینند. تقاضای سرمایه گذاری در شش ماهه امسال نسبت به پارسال ۳۷ درصد رشد داشته است و پروانه بهره برداری هشت درصد رشد دارد. درست است که مردم احساس فشار میکنند و مشکلات دارند اما به این آمار هم توجه کنند. دولت در سال جهش تولید تمام تلاش خود را برای تولید انجام داده و میدهد. ما وقتی میتوانیم در تولید و یا در مقابله با ویروس کرونا موفق شویم که دست به دست هم دهیم و به هم کمک کنیم.