تکذیب ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه سواری پورشه


 

سخنگوی گمرک ایران درباره این شایعه که «به تازگی ۱۰۴۸ دستگاه خودروی پورشه از گمرکات کشور با مجوز خاص هیات وزیران از گمرکات کشور ترخیص شده است»، گفت: بر اساس مصوبه سال ۹۷ هیات وزیران و اصلاحیههای بعدی آن، بخشی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات به تدریج ترخیص شده که پورشه جزو آنها نیست.

روح الله لطیفی در گفتگو با مهر توضیح داد: پس از محدودیت ترخیص و ممنوعیت ثبت سفارش خودرو درسال ۹۷ حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی سواری وارد شده که در گمرکات متوقف بودند تعداد ۷۱۵۳ دستگاه خودرو به استناد مصوبه ۱۶ دیماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران و اصلاحیههای بعدی آن تا ۱۶ تیرماه ۹۸ ترخیص و نزدیک به ۵۱۰۸ دستگاه خودروی سواری در گمرکات کشور دپو شده بود. که در دو مرحله دیگر از بهمن تا ۲۶ شهریور ۹۹ نیز با مصوبه هیئت دولت برای تعیین تکلیف ۵۱۰۸ خودروی باقی مانده مهلت تعیین شد که وضعیت آن تا پایان مهلت مصوبه به شرح زیر است:

۱- از تعداد ۱۰۴۸ دستگاه خودروی سواری پروانه شده و ترخیص نشده، نسبت به ترخیص ۱۰۰۰ دستگاه خودرو اقدام و ۴۸ دستگاه از این خودروها بدلیل وجود پرونده و لزوم رسیدگی بیشتر توسط مراجع رسیدگی کننده، موفق به خروج از گمرک نشدند این هزار دستگاه النترا بوده است.

۲- از تعداد ۳۴۰ دستگاه خودروی سواری اظهار شده لیکن پروانه نشده تا پایان مصوبۀ مربوطه، ۳۴۰ دستگاه با رعایت مقررات مربوطه ترخیص شده است؛ همچنین نسبت به ترخیص ۱۷۰ دستگاه خودروی سواری دیگر حائز شرایط که دارای ثبت سفارش معتبر و تأیید منشأ ارز بودند توسط گمرکات اقدام شده است.

۳- از تعداد ۲۲۷ دستگاه خودروی موجود در گمرک خرمشهر (منطقۀ آزاد اروند) که با توجه به آمار قبلی، ۷۳ دستگاه سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی بودهاند، نسبت به ترخیص ۱۴۴ دستگاه خودرو که هیچکدام اینها نیز پورشه نبودند برای تردد در منطقۀ مزبور و با رعایت مقررات مربوطه اقدام شده و خودروی دیگری از این گروه ترخیص نشده است.

۴- در خصوص خودروهای موجود در گمرکات قبل از تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۳ به تعداد ۱۰۴ دستگاه، صرفاً سه دستگاه ترخیص و در خصوص مابقی، صاحبان کالا جهت انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، به گمرک مراجعه نکردهاند.

۵- از تعداد ۲ هزار و ۲۸۹ دستگاه خودروی مطرح رسیدگی در مرجع قضایی، با توجه به صدور رای برای ترخیص ۶۶۸ دستگاه خودروی سواری تیوولی شرکت رامک خودرو، نسبت به ترخیص این تعداد خودرو و تحویل آن به معاونت پلیس پیشگیری فاتب برای تعیین تکلیف مقام قضایی به دلیل داشتن شاکی خصوصی اقدام شد