نقد «دولت نقد» را رها کرده و نسیه را چسبیدند!

روزنامه شرق از دولت کنونی ناامید شده و دیگر در نقد دولت‌ها روی به تاریخ‌نگاری آورده است! این روزنامه عکس یک خود را به تصویری از محمود احمدی‌نژاد در دست یکی از هوادارانش اختصاص داده و تیتر زده: «دولت شعار‌های زیبا» با روتیتر «بررسی عملکرد دولت نهم». مطلب هم بی هیچ مقدمه‌ای که دلیل پرداختن به چنین موضوعی را شرح دهد، با نقد و بررسی دولت اول محمود احمدی‌نژاد آغاز شده است: «محمود احمدی‌نژاد، نامی ناآشنا در انتخابات ۸۴ به حساب می‌آمد و در میان نامزد‌های انتخابات نهم ریاست‌جمهوری...» روشن نیست چرا شرق ناگاه یاد نقد دولت نهم افتاده و مثلاً چرا دولت‌های دیگر را نقد نمی‌کند؟
اینکه شرق در مورد دولت نهم چه نوشته، اهمیتی ندارد؛ از سال ۸۴ تاکنون ۱۵ سال می‌گذرد و در همه این سال‌ها روزنامه شرق صد‌ها مطلب انتقادی در مورد دولت‌های نهم و دهم منتشر کرده است و بعید است دیگر حرف جدیدی مانده باشد. اکنون مشکل مردم دولت نهم نیست، حرف مردم دولت روحانی است که اصلاح‌طلبان، جریان موردنظر روزنامه شرق، او را رئیس جمهور کردند و خود را تضمین او نامیدند؛ اما همان قدری که امضای جان کری تضمین برجام شد، اصلاح‌طلبان هم تضمین دولت روحانی شدند! و حالا هم که در سال آخر ریاست جمهوری روحانی، موعد حسابرسی از اوست، برای فرافکنی، تاریخ‌نگاری می‌کنند و از ۱۵ سال پیش خاطره و قصه می‌نویسند.
شرق یاد دولت نهم افتاده، تا با سیاه نمایی از دولت رقیب، برای ناکارآمدی‌های دولت خود همپا و هم‌ردیف دست و پا کند تا بگوید تقصیر روحانی نیست اگر اوضاع خوب نیست؛ تا بگوید اصلاً چرا در مورد دولت کنونی صحبت می‌کنید، بیایید در مورد ۱۵ سال پیش حرف بزنیم!