پیروزی بایدن، غلبه بر سیاست یکجانبه‌گرایی ترامپ

 
 
 
 
اظهارنظر دونالد ترامپ مبني بر اينکه در صورت شکست در انتخابات از آمريکا مي‌رود، يک نوع عقب‌نشيني از مواضع قبلي است که پيش از اين گفته بود تنها در صورت تقلب، پيروز نخواهد شد. اگر پيروزي بايدن، پيروزي قاطعي باشد، قطعا توان ايستادگي و مقاومت در برابرش را نخواهد داشت و پذيرفتن احتمال باخت نيز نشانه ديگري از اين است که انتظار مي‌رود روند رقابت‌هاي انتخاباتي در آمريکا شرايط باثبات و آرامي داشته باشد. در صورت پيروزي جو بايدن يا دونالد ترامپ وضعيت و شرايط ايران چگونه خواهد بود؟ قطعا با مواضعي که بايدن در قبال برجام گرفته، پيروزي بايدن بي‌تاثير در بهبود مناسبات آمريکا با ايران يا بازگشت آمريکا به برجام نخواهد بود. هرچند گفته مي‌شود دموکرات‌ها همچنان جمهوريخواهان شرايط سختي را براي ايران ايجاد خواهند کرد تا بتوانند از منافع برجام بهره‌مند شوند و بايدن به‌راحتي به برجام بازنخواهد گشت؛ ولي بايد اين متغير اصلي را مدنظر قرار داد که ميان دموکرات‌ها و جمهوريخواهان در چگونگي برخورد با ايران تفاوت وجود دارد و اين تفاوت مي‌تواند گشايشي در بن‌بست سياسي که در قبال برجام ايجاد شده، به‌وجود آورد و اين موضوعي نيست که - با وجود تمام بدبيني‌هايي که نسبت به شرايط بازگشت بايدن به برجام وجود دارد- بخواهيم به‌راحتي از کنارش بگذريم. ميان بوش و اوباما نيز تفاوت وجود داشت و همين تفاوت، باعث شد که ما در سال 2015 به توافقنامه برجام دست پيدا کنيم و اگر ترامپ پيروز نمي‌شد، شرايط سياسي به‌گونه ديگري بود و ايران شرايط متفاوتي داشت. همانطور که دو سال پس از برجام شاهد حضور هيات‌هاي بلندپايه زيادي در ايران بوديم؛ هرچند هيچ‌کدام به توافق بلندمدت نينجاميد ولي خود اين رفت‌وآمدها نشان مي‌داد که اگر برجام پايدار مي‌ماند، مي‌توانست تاثير مثبتي در روند تحولات اقتصادي و حتي سياسي ايران داشته باشد. مواضع وزير خارجه آمريکا در قبال لغو تحريم‌هاي تسليحاتي مبني بر اينکه فروش يا خريد تسليحات از ايران با تحريم مواجه مي‌شود،
ادامه صفحه 6