معیشت مردم؛ گمشده در هیاهوی سیاسی


گروه اقتصادی کورش شرفشاهی: در شرایطی که مردم سخت ترین شرایط معیشتی را می گذرانند و شیوع کرونا که جان مردم را بشدت تهدید می کند، بر این سختی می افزاید، نیاز به کار کارشناسی برای رفع مشکلات مردم وجود دارد، اما سیاسی کاری و تسویه حسابهای جناحی همچون بلایی بر جان مردم نازل می شود و بده بستانهای سیاسی، اعتماد و آرامش مردم را نشان گرفته است. روزی نیست که یکی از مسوولان در قوای سه گانه با ادبیاتی نامناسب به سراغ دیگر قوا نرود و زبان به انتقاد نگشاید.

ریشه گرانی در سوءمدیریت

پس از این هم گرانی و تورم که به اعتراف مسوولان ارشد نظام ریشه در سومدیریت دارد، رییس مجلس گفت: تصمیمات ما در حوزۀ مسکن، بورس، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، سیاستهای پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی، اختصاصِ ارز ترجیحی، سوداگریها در بازار ارز، طلا و خودرو، بی تفاوتی نسبت به گرانی ها و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا. قالیباف تاکید کرد:پس به مردم آدرس غلط ندهید. پس از آن همتی، رئیسکل بانک مرکزی در نامهای نوشت: در دو سالونیم گذشته بانک مرکزی در مقابل فشار حداکثری دولت آمریکا، خط مقدم جنگ اقتصادی علیه کشورمان را مدیریت کرده و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، سد محکمی در مقابل توطئه گسترده آمریکا و همپیمانانش برای فروپاشی اقتصاد کشور بود. نباید بانک مرکزی را وارد مباحث سیاسی کرد.

رفع تحریم بهجای اعانه و یارانه

از سوی دیگر رییس سازمان برنامه و بودجه در نامهای به قالیباف نوشت: اداره دخل و خرج کشور با تقلیل درآمدهای ارزی از صد و چند میلیارد دلار به چند میلیارد دلار که فقط در ۷ ماهه اول سالجاری بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان خزانه با عدم تحقق درآمدها مواجه بود، از یکسو و پرداخت بهموقع همه یارانهها، حقوقها، اجرای امتیازات ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان، همسانسازی حقوق بازنشستگان لشگری، کشوری و تامین اجتماعی که کمترین خدمت به آن بزرگواران است. نوبخت افزود: امروز مردم ایران بهجای اعانه و یارانه، از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزتملی طلب می کنند. مردم ما هنوز به خاطر دارند که با رفع تحریم میشود سالها شاهد تثبیت نرخ ارز، تورم یکرقمی و رشد دو رقمی بود. دولت خواهان هیچ مذاکرهای نیست.

ماجرای بسته حمایتی معیشتی

اما این ماجرا ادامه داشت به نوعی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه چگونه حمایت معیشتی در غائله بنزینی اعانه نبود اما حمایت از کالاهای اساسی در مجلس یازدهم اعانه است، گفت: مجلس یازدهم ترجیح میدهد به جای افتادن در دام دوگانگیسازیهای بیهوده آغوش خود را برای لوایح اصلاح ساختاری اقتصادی کشور باز کند. مهدی طغیانی گفت: البته که دستاوردهای اقتصادی دولت در ۷ سال گذشته حقیقتا تاریخی است و باید در کتابهای درسی بنویسند که چگونه میتوان ارزش پولی ملی را یک دهم، نقدینگی را ۶ برابر و نرخ تورم را ۴۰۰ درصد افزایش داد و مسئولیت هم نپذیرفت.وی ادامه داد: هیچکدام از شاخصهایی که گفته شد در دوره قبلی تحریم ها به این صورت نرسید؛ لطفا به جای فرافکنی بگویید با اقتصاد ایران چه کردید و چه باید میکردید که نکردید؟

شائبه افکنی در خصوص ترخیص کالا در گمرک

از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس در نامهای به حسن روحانی نسبت به معطلی ترخیص کالاها در گمرک تا برگزاری انتخابات آمریکا از سوی دولت، سؤال کردند. این نمایندگان افزودند:در چند ماه اخیر میلیونها تن کالای اساسی علیرغم نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی در گمرکات کشور دپو و رسوب شده بود. ما از حل معضلات کشور به صورت فوری توسط دولتمردان و خصوصا ترخیص کالاهای اساسی رسوب شده مورد نیاز کشور استقبال و حمایت می کنیم، اما از جنابعالی مجدانه می خواهیم به این شبهه مطرح شده توسط تحلیلگران و افکارعمومی پاسخ دهید که چرا وظایف چند ماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده تنها طی چند روز آنهم دقیقا منطبق با زمان بندی انتخابات آمریکا با عجله و حتی در روز تعطیل دقیقا مصادف با روز برگزاری انتخابات آمریکا حل و فصل شد؟ و چه کسی پاسخگوی تلاطم ارزی حاصل از این عجله کاری در آینده خواهد بود؟

سرگردانی معیشت در بازیهای سیاسی مسوولان

این موارد تنها بخشی از درگیری های لفظی بین مسوولان است که هیچ نفعی برای حل مشکلات اقتصادی نداشته و نخواهد داشت. بی شک مردم این بازی های سیاسی را درک می کنند و می فهمند که معیشت جامعه با موضوعات سیاسی گره خورده و اعتماد مردم که سرمایه اصلی نظام است، در معرض تهدید جدی قرار دارد. در اینکه مردم در سخت ترین شرایط به سر می برند و کرونا بر این سختی افزوده، شکی نیست، اما درگیری های سیاسی به هیچ عنوان برای مردم پذیرفته نیست زیرا گره ای از مشکلاتشان باز نمی کند.

ادبیات توهین آمیز به جای دلجویی!

اینکه معاون رییس جمهور از کمکهای معیشتی در شرایط بحران اقتصادی به عنوان اعانه یاد می کند و شخصیت مردم را بدین اندازه تنزل می دهد، جای تاسف دارد. براستی این مردم چه نقشی در گرانی، بحران، کرونا، تورم و... دارند که باید تحقیر هم بشوند. از سوی دیگر تاکنون هیچ کمک چشمگیری از سوی دولت به مردم نشده که بدین اندازه طلبکارانه با مردم سخن می گوید. کافی است آقایان آنچه دیگر کشورها با مردمانشان کرده اند را مطالعه و با آنچه خودشان کرده اند، مقایسه کنند تا متوجه شوند تفاوت کم با اعانه چیست؟ کمکهای مالی و جنسی که به مردم ارایه می شود بیانگر تفاوت دیدگاه دولتها به مردم است. دولتهای اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی هرگز به مردم نگاه تحقیر آمیز نداشته و هر آنچه به مردم داده اند، به منظور ایجاد شرایط بهتر برای عبور از وضعیت بحرانی است.

انتخابات آمریکا و اقتصاد ایران

مدتها قبل از اینکه انتخابات آمریکا برگزار شود تا شکست ترامپ و رای آوردن بایدن، ایران بیشتر از تمام نقاط جهان به این انتخابات واکنش نشان داده است. خط خبری تمامی رسانه ها پیش بینی زمانی است که بایدن وارد کاخ سفید شود. عده ای معتقدند هیچ اتفاقی نمی افتد، عده دیگری عقیده دارند شرایط به نفع ایران تغییر می کند و تحریمها برداشته می شود و اقتصاد شکوفا می شود و عده ای دیگر پیش بینی شرایط بدتر از امروز را دارند. امروزه بایدن و ترامپ یک تفکر دوقطبی را بین مردم ایجاد کرده و هر کدام سعی دارند تفکر خود را اثبات کنند. این در حالی است که بارها تاکید شده باید نگاه به درون باشد و از شرایط بیرون به بهترین نحو استفاده شود. اگر بایدن تحریمها را برداشت، باید تولید داخل را تقویت کنیم تا به خودکفایی نزدیک شویم و اگر تحریمها شدیدتر شد یا در همین اندازه ماند، باید باز هم به توان خود بیفزاییم زیرا واقعیت تلخ این است که در کوران طوفان دشمنی قرار داریم و بدتر اینکه بازی های داخلی به این معضل دامن می زند.