خبر

مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم‌سالاری در توئیتی نوشت: ‏مدعیان افراطی اصولگرایی از حالا جهت استقرار دولت جوان حزب‌اللهی و با احتمال استقبال مردم از اصلاح‌طلبان! با هرگونه گشایش اقتصادی و رفع تحریم‌ها مخالفت می‌ورزند. به این افراد باید گفت بگذارید با رفع تنگناهای معیشتی و تقويت اعتماد عمومی و مشارکت گسترده مردم همه ما تابع تجلي اراده اکثریت باشیم.