نیاز به دخالت فوری رئیس‌جمهور

ادامه سخن روز/ به‌هرحال در موضوع بسيار مهم وزارت بهداشت که بي‌اغراق اکنون جان بسياري از هموطنان درگرو آن است شخص رئيس‌جمهور بايد دخالت کند و به قضاوت بپردازد و نقص‌ها و عيب‌ها را با قاطعيت و بدون ملاحظه برطرف سازد. وضعيت کنوني اوج‌گيري کرونا تا چه حد ناشي از مديريت‌ها در وزارت بهداشت بوده است؟ در اختلاف‌هاي موجود حق با کيست و چرا اين همه زمان را براي اين اختلاف‌ها از دست داده‌ايم و سوال‌هاي ديگر، که شخص رئيس‌جمهور به نمايندگي از مردم بايد به آنها بپردازد و پاسخ تهيه کند و اقدامات و احيانا عزل و نصب‌هاي موردنياز را انجام دهد.