تخریب معنادار ۴ روحانی معروف اصلاح‌طلب در مسابقه سیاسی تلویزیون

شبکه «افق» سيما از آبان امسال، مسابقه‌اي با عنوان «رخداد» پخش مي‌کند که موضوع سوالات آن «تاريخ سياسي معاصر» است. پرسش‌ها به گونه‌اي طراحي شده که نوع نگاه سياسي مديران اين شبکه القا شود و به‌طور مشخص اصلاح‌طلبان در داخل و دموکرات‌ها در آمريکا نقد يا متهم شوند. در اين مسابقه تلويزيوني سه گروه دونفره شرکت مي‌کنند و در پايان، تيم برنده 10ميليون تومان جايزه نقدي مي‌گيرد. به‌تازگي و در يکي از همين مسابقات بود که پس از سال‌ها تصوير سيد محمد خاتمي، رئيس‌جمهوري پيشين ايران از تلويزيون پخش و به عنوان پايان ممنوع‌التصويري او قلمداد شد، حال آنکه شبکه افق معيارهاي خاص خود را دارد.
در مسابقه‌اي که روز پنج‌شنبه 27 آذر 1399 پخش شد يکي از سوالات مشخصا حول «مجمع روحانيون مبارز» - تشکل محوري و روحاني اصلاح‌طلبان با پايه‌گذاري مهدي کروبي، سيد محمد خاتمي و سيد محمد موسوي‌خوييني‌ها- هدف قرار گرفت و ابتدا تصوير اين 4 نفر به نمايش گذاشته شد: هادي غفاري، عبدالواحد موسوي لاري، علي‌اکبر محتشمي‌پور و موسوي خوييني‌ها و آن‌گاه درباره آنها اين پرسش‌ها مطرح و خواسته شد شرکت‌کنندگان بگويند توضيحات مجري (محمدرضا شهبازي) درباره صاحب کدام تصوير صدق مي‌کند: 1. در دادگاه هويدا مشارکت فعال داشت. 2. پيش از انقلاب، تفاسير مارکسيستي از قرآن ارائه مي‌داد. 3. معاون پارلماني محمد خاتمي و وزير کشور «در فتنه 18 تير» که از شوراي‌عالي اصلاح‌طلبان استعفا کرد. 4. دبيرکل کنفرانسي درباره فلسطين. و به ترتيب پاسخ‌هاي درست: هادي غفاري، موسوي خوييني‌ها، موسوي لاري و محتشمي‌پور. قرار دادن نام هادي غفاري از اعضاي اوليه که بعدتر کنار رفت يا کنار گذاشته شد و اشاره به نقش او در دادگاه هويدا احتمالا به خاطر ذهنيت بيننده از تبليغات برخي شبکه‌هاي خارجي دراين‌باره است. درباره محتشمي‌پور البته رعايت شد ولي اگر طراح سوال قصد تخريب نداشت يا گرايش سياسي ديگري داشت، مي‌توانست اين گونه بپرسد: فرزند يکي از معدود روحانيون شهيد پيش از انقلاب که هنوز آثار شکنجه را در بدن دارد. از اعضاي اوليه مجمع بود ولي به‌خاطر خاطره افکار عمومي از واقعيت‌ها يا شايعات پيرامون او در سال‌هاي اول انقلاب، از مجمع کنار رفت يا کنار گذاشته شد. در دادگاه اميرعباس هويدا هم به‌عنوان تماشاگر حضور داشت و به قتل او قبل از اجراي حکم اعدام متهم مي‌شود اما بارها اين ادعا را رد کرده و گفته تنها قاضي دادگاه مي‌داند که بر سر هويدا چه آمد. 2. دبيرکل مجمع با احکام متعدد از جانب امام خميني همچون معتمد امام در ميان دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، نمايندگي امام در شوراي سرپرستي صداوسيما، نماينده امام در امور حج و اميرالحاج ايرانيان، دادستان کل کشور با حکم امام خميني و عضو شوراي بازنگري قانون اساسي در ماه‌هاي آخر و هنگام درگذشت امام خميني،3. وزير کشور دولت اصلاحات پس از عبدا... نوري که در حادثه 18 تير 1378 به کوي دانشگاه رفت و شيشه اتومبيل او را افراد نامعلومي شکستند. 4. سفير ايران در سوريه در دهه 60 که در حادثه تروريستي دو دست او به‌شدت آسيب ديد و يکي از مچ، قطع شد. در اين پرسش‌ها هم البته به ترتيب پاسخ‌ها هادي غفاري، موسوي خوييني‌ها، موسوي لاري و محتشمي‌پور است.