ماهیت دموکراسی«ترامپیسم»

ششم ژانويه 2021 به نقطه عطف تاريخي در عبور از خطوط قرمز حقوق بشر و آزادي‌هاي مشروع در سرزمين يانکي تبديل شد. سمبل دفاع از آزادي‌هاي مدني تبديل به فرمانده ياغي‌هاي مهاجم به ساختمان کنگره شده و در تهييج آنها براي هجوم به سمبل قانون‌گذاري از هيچ تلاشي کوتاهي نکرد. احزاب و سازمان‌هايي که مرگ چند نفر را در آشفتگي سياسي و اجتماعي سال 88 به يک جنجال تبديل کردند، خونسرد و بي‌تفاوت از کنار مرگ چهار نفر و مجروح شدن ده‌ها نفر گذشتند که بايد جوابگو باشند. جاي بسي تاسف است که صعود برخي از افراد از در و ديوار کنگره به ‌داخل آن بي‌شباهت به تسخير قلعه‌هاي جنگ‌هاي استقلال آمريکا نبود. چشمان حيرت‌زده مردم جهان از صفحه‌هاي تلويزيون شاهد، ناظر وحشيگري‌ها و قانون‌ستيزي‌ها بودند، درحالي‌که در بسياري از کشورها حوادث ساده‌تر و محدود‌تر از اين حوادث به اعلام عزاي عمومي در سرتاسر جهان تبديل مي‌شد. عجيب آنکه ترامپ حتي حاضر نشد از مهاجمان بخواهد عمليات خود را متوقف کرده يا از صحن خانه مردم خارج شوند. طبق تبصره يکي از مواد قانون اساسي آمريکا در اينگونه موارد رئيس‌جمهور بايد از قدرت خلع شده و معاون وي جايگزين وي گردد. عجيب‌ترين وجه اين حوادث که باوجود تاييد و تصويب تمام نهادهاي قانوني از مقامات محلي گرفته تا دولت‌هاي محلي و مجالس قانون‌گذاري آمريکا هنوز که هنوز است ترامپ انتخابات را آلوده به تقلب و تخلفات متعدد اعلام مي‌نمايد. حالا حتي دوستان ترامپ نيز در سطح قابل‌توجهي رفتارهاي او را محکوم کرده و از وي تبري مي‌جويند. حتي زاکر‌برگ، موسس فيس‌بوک که يکي از ابزارهاي مردم‌آزاري و اغتشاش را از دسترس وي خارج کرد، چراکه فيس‌بوک اصلي‌ترين تريبون ترامپ در فضاسازهاي منفي بوده و گاه در روز چهارتا پنج پست در اين فضا را پخش مي‌کرد. تصور نمي‌شود که اگر آمريکا از اين امتحان نتواند عبور کرده و اغتشاشگران را به ‌مجازات نرساند، ديگر نه حق دارد و نه ‌مي‌تواند در مقابل دموکراسي‌ستيزي و لگد‌مالي حقوق بشر ايستادگي کرده يا عاملان اينگونه رفتارها را محکوم کنند. نکته آخر اينکه در بين پرچم‌هاي مختلفي که در اين حرکات حمل مي‌شد چندين پرچم با علامت شير و خورشيد نيز ديده مي‌شد که فلسفه حضور آنها به‌هيچ وجه قابل توضيح و توجيه نبودند، مگر همسويي گروه‌هاي مخالف و معاند ايران با آشوبگران کاپيتول هيل، و نمايش همبستگي قانون‌ستيزان با يکديگر هرجاي دنيا که باشند و پدرخواندگي جولياني شهردار سابق نيويورک و مشاور ترامپ که يکي از مديران اين اغتشاش به‌حساب مي‌آيد. مجروح شدن ده‌ها پليس، خبرنگار و عکاس بار ديگر رياکاري دموکراسي‌خواهان آمريکا را نشان داد. در ميان هياهوي حاضران در اطراف پارلمان خانم ميانسالي با گريه فرياد مي‌زد که «اينها کارمندان و کارگران ترامپ هستند که به ‌دعوت و دستور او به‌ ميدان آمدند.» معلوم مي‌شود کالج الکترال و نهاد قانوني در مسير تصديق انتخابات فقط جنبه دکور داشته و تا هرجا که در جهت منافع احزاب و لابي‌هاي پشت پرده حرکت کنند قابل‌قبول بوده و در غير اين‌صورت تا حد يک واحد بي‌ارزش تنزل مي‌يابند. وقتي رئيس‌جمهور يکي از بزرگ‌ترين دموکراسي جهان (البته به‌قول خودشان) مردم را دعوت به راهپيمايي کرده و چندين بار تکرار مي‌کند من طي مسير با شما هستم و مشاور حقوقدانش، دموکرات‌ها را تهديد به مجازات کرده و انتخابات را تقلب‌آميز اعلام مي‌کند، باز گلي به جمال تظاهرات‌کنندگان که سناتور‌ها را نکشتند.