مجسمه آزادی گریست!

آنچه در کنگره آمريکا رخ داد، يک آبروريزي بزرگ براي اين کشور و همچنين موجب سرافکندگي و سرشکستگي کساني که آمريکا را مهد دموکراسي دنيا مي‌دانستند، شد. درحقيقت در باور کسي نمي‌گنجيد چنين اتفاقي در آمريکا رخ دهد و معمولا کشورهاي جهان سوم را متهم مي‌کردند که چون دموکراسي در آنها نهادينه نشده، چنين اتفاقاتي محتمل است. ولي واقع امر اين است که اين اتفاق يک نقطه عطف است، همانطور که آنچه در 11 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد به منزله يک نقطه عطف براي آمريکايي بود که مردمش تا آن تاريخ، هيچ‌وقت جنگ را از نزديک لمس نکرده بودند. اين درحالي است که آمريکا در طول تاريخ کشورش در 140 کشور دنيا، مداخله مستقيم و غيرمستقيم نظامي کرده و سربازان خود را به 120 کشور فرستاده است ولي هيچ‌وقت مردم آمريکا جنگ و آتش و خون را از نزديک لمس نکرده بودند و اين اولين‌بار بار بود که با فروريختن ساختمان‌هاي دوقلوي تجاري که مظهري از نظام سرمايه‌داري آمريکا بود، بهت و حيرت کل شهر نيويورک را فرامي‌گرفت و آمريکايي‌ها بعد از حدود شايد دو قرن از نزديک حس نکبت جنگ را لمس کردند و کارشناساني از جمله آقاي ال‌گور، کانديداي رياست‌جمهوري اين کشور به اينکه اين نتيجه اعمال ايالات‌متحده است و بايد از آن عبرت ببريم، اشاره داشت. حالا از آن نقطه عطف تا حدود 20 سال بعد، اين‌بار شاهد حمله به دموکراسي آمريکا و يکي از نمادهايي که اين کشور بدان افتخار مي‌کرد، هستيم. از کشف آمريکا حدود چهارصد سال مي‌گذرد و بالغ بر دويست سال است که نظام انتخاباتي در اين کشور در جريان است و در اين دو قرن گذشته از آنجا که مظاهر تمدني نداشتند، مظاهر آزاديخواهي و پيشگام بودنشان در دموکراسي هميشه زبانزد روشنفکران آمريکايي بود و پُز آن را به جهانيان مي‌دادند که به چنين سطحي از آزادي و دموکراسي رسيده‌ايم! و گرچه خودشان به اينکه در ساير کشورها مداخله مي‌کنند اذعان داشتند، ولي حداقل در داخل آمريکا به اين امر که نظامي مبتني بر آزادي و دموکراسي حاکم است، افتخار مي‌کردند و مجسمه آزادي هم نمادي از همين مظهر است. حمله به کنگره توسط طرفداران ترامپ صرفنظر از اينکه با تحريک خودش صورت گرفت ولي بغض فروخفته بخشي از جامعه آمريکا بود که الان عملا تبديل به يک دوقطبي شده است.کساني که نتايج انتخابات را عادلانه نمي‌دانند و بدان معترضند هرچند هيچگاه نتوانستند مدرکي دال بر تقلب ارائه دهند ولي با اين واقعيت که از راه قانوني نتوانستند خواسته خود را به کرسي بنشانند، مواجهند. هرچند نمي‌توان همه طرفداران ترامپ را موافق حمله به کنگره دانست ولي واقعيت اين است که ضربه مهلکي به نماد آمريکا وارد آمد. از اين‌رو ميچ‌ مکانل، رهبر جمهوريخواهان سنا در سخنراني خود سعي کرد آبرو و حيثيت ازدست‌رفته جمهوريخواهان را بازسازي کند و از اينکه صداي مخالفان را شنيده، سخن گفت و با اشاره به اينکه اگر هرکسي شکست بخورد و چنين رفتاري کند، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و در انتخابات بعدي هم اين روال مي‌تواند ادامه پيدا کند، سعي در نجات دموکراسي و جمهوريخواهي داشت. درواقع با اينکه معتقد است تقلب شده، ولي مي‌پذيرد قواعد بازي را رعايت کند و اين درسي است که مي‌تواند مفيد باشد. اين پيام را به جمهوريخواهان معترض منتقل مي‌کرد که اگر اين روال را ادامه دهيم، اين دموکراسي در آمريکاست که قرباني مي‌شود و از حکومت مردم يک شعار بيشتر باقي نمي‌ماند.
ادامه صفحه 6