کرامات شیخ و چند پرسش!

شيخ کاظم صديقي درگفت‌وگويي با شبکه تلويزيوني قرآن «کرامات» مهمي را به شيخ محمدتقي مصباح يزدي نسبت داده و گفته است که او زمان دقيق فوت خود را پيش‌بيني کرده و گفته بود که باغ بزرگي هم براي وي تدارک ديده شده و دو هفته بعد او را به آنجا مي‌برند. اينگونه ادعاها در مورد اشخاص، بعضا در بين برخي اهل منبر رايج است و بدبختانه چون آزمون‌پذير هم نيست هر فردي در مورد افراد موردعلاقه خود مي‌تواند هر چه را که ميلش کشيد به آنها نسبت دهد. طبعا مادامي که افرادي نظير مجري همين شبکه قرآني يافت شوند که پس از شنيدن اين قبيل ادعاها به علامت تاييد بگويند؛ عجب! نقل اين ادعاها ادامه خواهد يافت! اينجا اما يکي- دو پرسش قابل طرح است که جا دارد آقاي صديقي به آنها پاسخ دهد؛ اول اينکه اگر مصباح يزدي تاريخ دقيق فوت خود را به اطرافيان اطلاع داده و وقوع مرگ در آن ساعت برايش مسجل شده بود پس چرا در هنگام بيماري او، دفترش مرتب اطلاعيه مي‌داد و از «مؤمنان» درخواست مي‌کرد که براي سلامتي و بهبود حال او به درگاه خداوند دعا و تضرع کنند؟ دوم آنکه آقاي مصباح که از تاريخ دقيق فوت خود و حتي وسعت باغي که براي او تدارک ديده شده، مطلع بوده است، چطور اطلاع نداشته که محمود احمدي‌نژاد از مسير موردنظر او «منحرف» مي‌شود و بنابراين پيروزي او در انتخابات سال 84 را به مدد امام زمان نسبت داده است؟ کاظم صديقي در عين حال مدعي شده که آقاي مصباح در حين غسل دادنش چشمانش را گشوده و به روي غسال لبخند زده است! اين يعني اينکه از نظر پزشکي او تا آن لحظه زنده بوده و بنابراين، تيم پزشکي‌اش بايد توضيح دهد.