تیم را به هم ریختند!

وریا غفوری، ارسلان مطهری، محمد دانشگر و رشید مظاهری در اقدامی هماهنگ بعد از تساوی دردربی 94 علیه مدیران باشگاه استقلال مصاحبه کردند و اعتقاد داشتند سیاست‌های غلط آنها باعث به هم ریختن آرامش تیم شده است.  این واکنش‌ها نشان می‌دهد بازیکنان استقلال از وضعیت مدیریت تیم خود رضایت ندارند و شرایط مدیریتی باشگاه را به ضرر خود می‌دانند. این درحالی است که محمود فکری هم بعد از انتقاد عبدیان، عضو هیأت مدیره وعده داده به زودی پاسخ او را خواهد داد.