ابعاد حقوق انتشار کلیپ سرقت

محمد حسین مرادی زاده‪-‬ سردار مهدی حاجیان درباره انتشار تصاویر وقوع سرقت و زورگیری گفته است: انتشار هرگونه کلیپ سرقت و زورگیری بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی جرم است و کسی حق ندارد این کلیپ‌ها را در فضای مجازی

منتشر نماید.
در خصوص صورت مسئله جرم انگاری انتشار کلیپ‌های سرقت مستند ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باعث تحریک، ترغیب و یا تهدید افراد شود، به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود. شایان ذکر است در این ماده صراحتا قید نگردیده و عنوان مجرمانه‌ای در این خصوص لحاظ نشده است.ولیکن از ماده 15 خصوصا بند یک این ماده می‌توان چنین استنباطی نمود. نظر به اینکه بازنشر چنین کلیپ‌هایی در فضای مجازی باعث تحریک و ترغیب افراد شود حتی باعث تسهیل وقوع جرم شود چنین جرم انگاری‌ای شده است. دادستان و بعدا معاون دادستان می‌تواند به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند و اعلام جرم نماید.
اما در مبحث کلی جرائم رایانه‌ای مورد مصرحی در این خصوص وجود ندارد. در ماده 16 و 17 جرائم یارانه‌ای میزان مجازات حبس هم تعزیری در نظر گرفته شده است. از نظر بنده بازپخش این موارد شاید به نوعی جنبه تسهیل داشته باشد که باعث می‌شود برخی افراد به وسیله این کلیپ‌ها آموزش ببینند و سراغ این نوع از سرقت‌ها و جرائم بروند.ماده 15 جرائم رایانه ای: هرکس از طریق سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال است ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.