وابستگی بودجه به نفت پایان مییابد


روسای قوای سه گانه عصر دیروز و بعد از نشست مشترک که به میزبانی دستگاه قضا برگزار شد، بر لزوم قطع وابستگی بودجه به نفت و تامین معشیت و سلامت مردم تاکید کردند.

نشست مشترک سران قوا، روز گذشته به میزبانی آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه و با حضور حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیسجمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

آیتالله رئیسی در پایان نشست سران قوا با بیان اینکه امروز انتظار مردم از قوای سه گانه آن است که در اقداماتشان امیدآفرین و گرهگشا باشند، اظهار داشت: انتظار مردم آن است که دغدغههای معیشتی رفع شود و نکته راهبردی ما آن است که اقدامات قوای تقنینی، اجرایی و قضایی و مجموعه نهادهای حکومتی هر چه بیشتر به امیدآفرینی در مردم و یأس و ناامیدی در دشمن بیانجامد.

آیتالله رئیسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ۱۹ دی و تاکید معظمله بر موضوع خنثیسازی تحریمها، گفت: تلاش همه دستگاهها باید با تکیه بر شعار «ما میتوانیم» تلاش و مجاهدت در راستای خنثیسازی و بیاثر کردن تحریمها باشد؛ از مدیران و کارآفرینان و سرمایهگذارانی که در این میدان باشند، پشتیبانی خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه افزود: کشور از وجود نیروهای کارشناس و دلسوز و سرمایهگذاران و مبتکرانی که در میدان خنثیسازی تحریمها باشند و بتوانند در حوزههای مختلف اقتصادی، حقیقتاً تولید را جهش بدهند و موانع تولید رفع کنند، بهرهمند است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دو محور مورد بحث سران قوا یعنی معیشت و سلامت مردم، گفت: این موارد باید برای همه مسولین مورد توجه و تاکید باشد؛ سلامت از نکاتی است که مورد توجه و انتظار مردم است، ما نیز بر این مسئله تاکید میکنیم که می تواند سلامت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و یک نظام سالم اداری را رقم بزند.

آیتالله رئیسی تاکید کرد: این نظام سلامت اداری میتواند برای مردم رفع دغدغه کند و برای آنها افزایش امید و اعتماد بدنبال داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: انشالله همکاری، همراهی و انسجام سه قوه و همه نهادها در نظام تحت رهبریهای خردمندانه رهبری حکیم و فرزانه بتواند راه را به پیش ببرد و دشمن را روز به روز ناامید و دوستان را امیدوار کند.

حجتالاسلام و المسلمین روحانی رئیس جمهور نیز در پایان نشست مشترک سران قوا گفت: امروز در خصوص مسائل متخلفی با هم بحث کردیم و اگر بخواهم خلاصه کنم تیتر آن عبارت از سلامت، معیشت، بی اثر کردن تحریم و لغو تحریمهای ظالمانه است.

رئیسجمهور افزود: تلاش داریم بودجه جاری را از نفت برای همیشه قطع کنیم و امیدواریم هزینههای جاری ما به نفت وصل نشود و از منابع دیگر تامین شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در پایان نشست سران قوا، بیان کرد: در حوزه راهبردها پیرامون سند مالی بودجه که امروز بخش عمدهای از بحث جلسه سران را به خود اختصاص داد، هماهنگی کامل بین قوا برقرار بود و هر سه قوه به دنبال این هستیم که کاهش وابستگی به نفت را بیشتر از گذشته پیش ببریم و به سمت صفر حرکت کنیم و بودجه نفت را در هزینههای جاری صرف نکنیم.

قالیباف تصریح کرد: در بودجه، اهداف مشترکی است اما اختلاف سلیقه در روش ها وجود دارد و قرار شد هفته آینده روسای کمیته درآمد و مصرف و رئیس تلفیق جلسهای را با ستاد اقتصادی دولت داشته باشد تا در روش ها و اختلاف سلیقه ها بتوانیم با وحدت بیشتر کار را پیش ببریم.

نشست قبلی سران قوا، در تاریخ هشتم دی ماه سال جاری به میزبانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود.