ناکامی بن‌سلمان درباره ایران و قطر

نشست اخير شوراي همکاري خليج‌فارس در شهر العلا عربستان که با حضور امير قطر، امير کويت و محمد بن سلمان وليعهد عربستان برگزار شد دو هدف اصلي را دنبال کرد. اما آنچه توجه ناظران سياسي را به خود جلب کرده حضور جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ در کنار سران کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‌فارس بود که مي‌توان آن را اهانتي بزرگ به سران اين کشورها دانست. در اين نشست سران بحرين، پادشاهي عمان و همچنين امارات حضور نداشتند که اين موضوع از اهميت اين نشست مي‌کاهد. در جريان اين نشست دو اتفاق رخ داده است. نخست آشتي ميان قطر و عربستان بوده که دو کشور پس از سه سال اختلاف به سمت حل آن گام برداشته‌اند. دليل اصلي آن هم وحشت محمد بن سلمان از پيروزي جو بايدن نامزد دموکرات‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري آمريکاست که او را نگران کرده است. عربستان احساس مي‌کند با شکست دونالد ترامپ در انتخابات چتر حمايتي خود را از دست داده است. به همين دليل عربستان براي ايجاد حاشيه امن در منطقه به سمت حل اختلافات خود با قطر گام برداشته که نشان از شکست سياست‌هاي منطقه‌اي محمد بن سلمان دارد. موضوع ديگر در اين نشست جريان‌سازي وليعهد سعودي عليه ايران بوده است. وي قصد داشته با استفاده از شرايط موجود در منطقه و جهان عليه ايران جريان‌سازي کند، اما موفقيت چنداني به‌دست نياورده است، چرا‌که قطر قصد ندارد هيچ‌گاه سطح روابط خود با ايران را کاهش دهد و در دام سيگنال‌هاي وليعهد سعودي بيفتد.