نگرش هنری امام گره گشایی‌های زیادی داشت

گروه فرهنگی / اختتامیه اجلاس «تبیین اندیشه‌های امام (ره) در حوزه فرهنگ و هنر» چهارشنبه 29 بهمن با حضور سیدعباس صالحی  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی، محمد خدادی، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدرضا بهمنی، دبیر کارگروه فضای مجازی اجلاس تبیین اندیشه‌های امام (ره) در حوزه فرهنگ و هنر در قالب چهار گروه فضای مجازی، فرهنگ عمومی، هنر و سینما و رسانه و مطبوعات در حرم امام راحل  برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با اشاره به نظرات امام راحل در مورد حوزه فرهنگ و هنر علی‌الخصوص نوع نگاه به سینما و اندیشه‌های انسانی و اسلامی که در خلق آثار هنری باید مورد توجه قرار بگیرد ضمن توجه دادن اندیشمندان به وجه چند بعدی امام گفت: «شخصیت امام چند بعدی بود، از یک سو شخصیتی حکیم و عارف و از سوی دیگر شخصیتی فقیه و مجتهد داشت، در عین حال ایشان یک شخصیت سیاسی و بنیانگذار یک انقلاب تاریخی بودند.» او همچنین گفت: «ترکیب این سه بعد را می‌توان در شخصیت امام تعقیب کرد، امام راحل به عنوان یک حکیم و عارف در مورد هنر می‌فرمایند «هنر انقلابی، اسلامی و دینی آن هنری است که مرکزش جمال حق است»، این جمله‌ امام مبتنی بر این است که هنر فهم و خلق زیبایی است و امام تفسیر خود از یک هنر انقلابی و اسلامی را جایی می‌داند که مرکزش جمال حق باشد.» سیدعباس صالحی در ادامه سخنرانی‌اش تأکید کرد که «دومین نظر امام در مورد هنر این است که «هستی سراسر زیبایی است»، هستی را نمی‌توان به دو بخش زیبا و غیر زیبا تقسیم کرد، امام در 40 حدیث این تعبیر را دارند که «تمام ذرات هستی نشان‌دهنده زیبایی خالق هستند.» او یادآور شد: «گزاره سومی که امام در مورد زیبایی به آن اشاره دارد این است که «هستی هرچه ناب‌تر و خالص‌تر باشد زیباتر است. این سه گزاره که خدا زیبای مطلق است و هستی سراسر زیبایی است و هراندازه خالص‌تر و ناب‌تر باشد زیباتر است، اندیشه امام در مورد هنر و زیبایی را تشکیل می‌دهد.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم از جوهر حکمی و عرفانی امام راحل تحلیلی ارائه داد و گفت: «از جوهره حکمی و عرفانی امام راحل این برمی‌آید که هنر انقلابی و اسلامی مرکزش جمال حق است و این مرکز سرتاسر ذرات کائنات را دربر می‌گیرد. نگرش امام در حوزه هنر گره‌گشایی زیادی را داشت که هنوز ناتمام است. توجه امام به اینکه بسیاری از عناوین که در آیات و روایات و احکام فقهی وجود دارند صرفاً عناوین ذاتی نیستند بلکه عرضی هم هستند، یعنی ظاهراً می‌بینیم که یک عنوان حکم پیدا کرده بلکه این عنوان ملازم با یک عنوان دیگر است. صالحی با اشاره به تعریف و عنوانی که امام برای هنر قائل است گفت: «کلید اول این است که ما در عناوینی که به عنوان هنر نامیده می‌شود تا چه اندازه عناوین اصلی و چه تعداد عرضی داریم. اینکه شما به چه منظور این کار را انجام می‌دهید مهم است و نباید به علت غایی و عنصر اراده کم توجهی شود، یک عنوان می‌تواند با یک اراده حکم دیگری داشته باشد. امام معتقدند که اول باید دید عنوان ذاتی است و با چه قصد و اراده‌ای انجام می‌شود و سپس جایگاه عرف مدنظر باشد.» او ادامه داد: «یکی از کلیدهای امام مصلحت است و بخوبی این درک و نگاه را داشتند که نه تنها نظام اسلامی بلکه نظم اجتماعی مصلحت‌هایی دارد. این مصلحت‌ها احکام و قوانین را متغیر می‌کند، درواقع امام یک فقیه اجتماع‌گرا بود، امام صرفاً یک فقیه با نگاه حکومت اسلامی دینی صرف نبود بلکه نظم اجتماعی را می‌شناخت و فقه را در این قالب قرار می‌دادند.» عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنرانی خود به این نکته اشاره کرد که «کلید دیگر امام عنصر زمان و مکان است، امام نگاه جدیدی را با این ‌کلید پنجم به فقاهت اجتماعی باز کرد، بسیاری از اتفاقات روز قالب جدیدی پیدا کرده است ما می‌توانیم جریان نظری هنر را باتوجه به این کلیدهایی که امام به جای گذاشته استفاده کنیم.» اخلاقی و غفلت‌زا بودن عناصر دیگری هستند که برای انسان مهم است، هنر انسانی هنر اخلاقی است.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت :«ویژگی دیگری که امام در مورد هنر مطرح می‌کنند این است که هنری مثل سینما باید در خدمت مردم باشد.»