قاصدک 24

بازی با اسم‌ها میان اصلاح‌طلبان

روزنامه ابتکار هم گرچه رویکرد اصلاح‌طلبانه دارد، اما منتقد نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان شده است. این روزنامه گرچه در یادداشت خود در ابتدا نهادسازی در سیاست را «فضیلت» می‌نامد، و می‌نویسد: «این کار، فرایند غیرشخصی شدنِ امور را تسهیل می‌کند. در سیاست، نهاد بر فرد تقدم دارد. قدرت نهادین، بر قدرت نمادین اولویت دارد. قدرت در قامت نهاد، می‌تواند فضایلی، چون پاسخگویی و اصلاح‌پذیری را تحصیل کند.»، در عین حال در ادامه می‌پرسد که: «..، اما سؤالات بی‌شماری همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. اول اینکه تفاوت نهاد ناسا با نهاد شعسا (شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) در چیست؟ مگر چارچوب تشکیل ناسا با شعسا یکی نیست؟ به‌نظر می‌رسد تنها نام آن عوض شده است. حال این پرسش وجود دارد که چه ضرورتی به تعطیلی آن بود؟ اگر شعسا ناکارآمد بود، ناسا با چه تغییری می‌خواهد کارآمدی را احیا کند؟ مگر با تغییر یک اسم و جابه‌جایی چند نفر، اتفاق خاصی رخ می‌دهد؟»
در ادامه این یادداشت که به قلم محمدعلی وکیلی، مدیر مسئول روزنامه و نماینده اصلاح طلب در دور قبلی مجلس است، آمده: «همه ناظران یک ابهام مهم دارند؛ شعسا چه کم از ناسا داشت؟ به عبارتی انگار بنا بود تنها اسمش عوض شود؛ تو گویی با تغییر اسم همه ابهامات و ناکارآمدی‌ها جبران می‌شود. ثانیاً از این گذشته، همه این ایرادات شکلی و ساختاری، رویه آسیب‌های محتوایی و گفتمانی بود. بسیاری از جمله صاحب این قلم بار‌ها آسیب شناسی کرده‌اند و از ابهامات گفتمانی پرده برانداخته‌اند. به کدام آسیب گفتمانی تا کنون پرداخته شده که حال با این تغییر اسم خیز انتخاباتی برداشته‌اید؟ وخامت حال مردم، تب و تحر‌کی به مراتب بیش از یک تغییر اسم را مطالبه می‌کند. کدام راهبرد را اصلاح کرده‌ایم که اکنون ادعا کنیم نسخه نجات‌بخش را یافته‌ایم؟»