پروتکل الحاقی یادآور نگاه ارباب - رعیتی به ایرانیان و دانشمندان میهن بود


در پی توقف پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران ۳۰۸۸ نفر از استادان و مدرسان کشور در نامه‌ای خطاب به ملّت بزرگ ایران، ضمن شبیه دانستن عمل یکجانبه ارائه اسناد علوم و فنون هسته‌ای به بیگانگان با نظام ارباب - رعیتی، از ایستادگی‌های تاریخ‌ساز ایرانیان برای ایجاد موقعیت برتر ایران مقابل آمریکا و اروپا قدردانی کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: «به موجب اقدام ملّی امروز؛ پنجم اسفند و در انطباق با بندهای ۲۶ و ۳۶  برجام هرگونه نظارت بازرسان آژانس انرژی اتمی که پرواضح است با تدابیر آمریکا و اروپا اداره می‌شوند متوقف شده اما در عین حال ملّت بزرگ ایران به طرف غربی مهلت می‌دهد تا در عمل به لغو تحریم‌ها اقدام عملی کرده و در این مسیر مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار گیرد؛ آری! ایران بزرگ و باشکوه! شما کاری کردید که مدعیان راستی‌آزمایی دیگر کشورها و نیز مدعیان سنجش رفتار ما ایرانیان، در موقعیتی نازل و قضاوت‌شونده قرار گیرند، چه اینکه اینک خود در مقام بلند سنجش‌کنندگان راست یا دروغ آمریکا و اروپا نشستیم.»