تکرار شب چهارشنبه پرخطر

همه جا بساط فروش مواد محترقه به راه است، بنابراین تا زمانی که زمینه خرید و فروش آن فراهم باشد ناآرامی‌های شب چهارشنبه‌سوری هم سر جای خودش قرار دارد. تجربه نشان داده که جویندگان ناآرامی به هر شیوه که شده بساط ناامن کردن شب چهارشنبه آخرسال را فراهم می‌کنند، حتی به قیمت اینکه چند شبی هم به پیشواز آن بروند تا گوش اهالی محل به ناامنی‌های شب موعد عادت کند، از همین رو روز گذشته مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد که تاکنون پنج‌نفر جانشان را از دست داده و ٢۶٣‌نفر هم مجروح شده‌اند.
به سیاق همیشه رسانه‌ها درباره آسیب‌های پیش رو هشدار می‌دهند، پلیس مخلان این شب را تهدید می‌کند، همه سازمان‌های امداد به حال آماده باش در می‌آیند تا به ساختارشکنانی که دچار آسیب احتمالی می‌شوند خدمات ارایه دهند. نوش دارو بعد از مرگ سهراب هم قسمت آن‌هایی می‌شود که در جریان حوادث اتفاق افتاده‌است، جان خود یا بخشی از عضو بدنشان را از دست می‌دهند یا دچار جراحت می‌شوند. از همین روست که بسیاری تصور می‌کنند که حادثه همیشه برای دیگران اتفاق می‌افتد و آن‌ها از قرار گرفتن در معرض آسیب در امان هستند.
نوجوانان و جوانان در صف اول ساختارشکنان این شب قرار دارند و به صورت پیدا و پنهان مقدمات انجام رفتار پر‌خطر خود را فراهم می‌کنند. اقتضای سن ناشی از هیجانات دورانی که در آن قرار دارند زمینه مقابله آن‌ها با خطر‌های احتمالی را برایشان ایجاد کرده از همین‌رو بدون واهمه و گاه با شجاعت به استقبال خطر می‌روند تا آوازه انفجار مهیبی که ایجاد می‌کنند گوش فلک را کر کند. صدای انفجاری که در شب چهارشنبه پایان سال شنیده می‌شود و خانواده‌های بسیاری را داغدار می‌کند و هزینه‌های بسیاری را متوجه جامعه می‌کند پیوست‌های اجتماعی بسیاری دارد که ریشه در ویرانی ساختار‌های فرهنگی جامعه دارد از همین روست که افراد بدون توجه به حقوق دیگران دست به رفتار ساختارشکنانه می‌زنند و امنیت خود و دیگران را به خطر می‌اندازند.