دلایل آشفتگی بازار کالاهای اساسی


مجتبی یوسفی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

مدتی است شاهد افزایش قیمت میوه بودیم، افزایشی که زنگ خطر برای دیگر کالها را به صدا درآورده بود تا آنکه این فاجعه اتفاق افتاد و افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی نیز رقم خورد و آشفتگی بازاری در تمامی عرصه ها را رقم زد. به همین دلیل نیاز داریم دلیل این معضلات را بررسی کنیم. اگر بخواهیم واقع بین باشیم آشفتگی کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم همچون میوه ناشی از سومدیریت در دو وزاتخانه مرتبط با تهیه و توزیع این اقلام است. این جای بسی تعجب و تاسف دارد که دولت حتی نمیتواند پرتقال برای خانوادههای خود تهیه کنند چه برسد به میوهای مانند موز، اتفاقی که ادعاهای مدیریت دولت را زیر سوال می برد. در این شرایط مسئولیت تولید و توزیع کالاهای اساسی بر عهده یک نهاد مشخص نیست و دستگاههای مختلف در وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی در این کار دخیل هستند و همین امر سبب یک بام و دو هوا در تصمیمگیری و تداخل وظایفی شده است. وزارت جهادکشاورزی باید اختیارات مستقیم و تام داشته باشد چراکه این تداخل کاری، سوءمدیریت و هرج و مرج اقتصادی را به دنبال داشته است. نگاهی به اوضاع و احوال بیانگر آن است که جای تاسف برای دولتمردان دارد چراکه اوضاع انقدر بهم ریخته شده که مقام معظم رهبری باوجود مسائل مهم بسیار در کشور باید به مسئله گرانی میوه نیز ورود کنند، پس وظیفه مسئولان چیست؟ یکی از تاسف بارترین مسایل، رونق تفکر فرافکنی است به نوعی که عدم اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی و عدم نظارت بر عملکرد سوءاستفادهکنندگان و دلالها دو دلیل اصلی آشفتگی بازار است، بدتر اینکه دولت به جای چاره اندیشی، تمامی اقدامات خود را منوط به بازیهای سیاسی خود کرده است.