تداوم سیاست های تنظیم بازاری در وزارت صمت


وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهمترین مسئولیت بخش اقتصادی دولت را تأمین معیشت مردم به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی کنونی دانست. به گزارش شاتا، علیرضا رزمحسینی درخصوص تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، افزود: هماهنگی و تعامل بسیار خوبی میان وزارت صنعت، معدن وتجارت و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که این جلسه نیز به منظور انسجام بیشتر برگزار شده است. وی ستاد تنظیم بازار را هماهنگ کننده دستگاههای مرتبط در امر تنظیم بازار دانست و ادامه داد: جلسات این ستاد با حضور همه اعضای موثر به صورت منسجم، منظم و هفتگی تشکیل می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه در ایام عید و مناسبات مختلف به دلیل افزایش تقاضا هیجانات مردم در خرید ( خرید هیجانی) نیز بیشتر میشود، گفت: با برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار و انعقاد جلسات مختلف تخصصی با دستگاههای ذیربط و انسجام بین بخشی در همین راستا بوده، هیجانات بازار مدیریت و تعدیل می کنیم. رزم حسینی اضافه کرد: وزارت صمت نیز با در اختیار داشتن شبکه توزیع ۳ میلیون نفری صنفی، هماهنگی با شرکت های تعاونی مختلف اعم از کارکنان، نیروهای مسلح، بسیج اصناف، تشکلها و شبکه های مردم محور کار توزیع را بصورت مناسب انجام میدهد.

وی با اعلام اینکه از امروز کار توزیع مرغ منجمد نیز باکیفیت و تناژ مناسب آغاز میشود، تصریح کرد: عرضه مناسب مرغ منجمد باعث تعادل در قیمت و فرونشست هیجانات خرید خواهد شد. وزیر صمت همچنین با تاکید بر اینکه سیاست های تنظیم بازار تداوم دارد، بیان کرد: سیاست وزارت صمت وفور کالا در کشور در کنار عرضه مناسب است. رزم حسینی با اعلام اینکه افزایش تولید در اقلام مورد نیاز مردم در حال انجام است، گفت: پیش بینی مواد اولیه مورد نیاز و تسهیل مقررات و فرآیندها شده است. وی در پایان تصریح کرد: با تمهیدات انجام شده و وفور و عرضه مناسب، خرید هیجانی مردم به حداقل ممکن می رسد و بازار تثبیت خواهد یافت که هم اکنون نیز این مورد در حال انجام است.