پول خوب بدهید تا درمان خوب بگیرید!

سرویس جامعه جوان آنلاین: ماجرای تعرفه‌های پزشکی یا همان مزد درمان همه ساله به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت تبدیل می‌شود. سرآغاز چالش شدن این ماجرا هم از یک سو به انتظارات جامعه پزشکی باز می‌گردد و از سوی دیگر به اینکه در تعرفه‌گذاری نظام سلامت سیاستگذار، مجری و ناظر همگی پزشک هستند و همین تعارض منافع است که موجب شده هیچگاه ماجرای مزد درمان به سامان نشود. بر این اساس هر قدر هم درصد افزایش مزد درمان بالا می‌رود باز هم درصدی از اعضای نظام پزشکی را راضی نمی‌کند و آن‌ها همچنان معتقدند مزد درمان واقعی نیست! امسال هم به رغم تمام مشکلات و فشار اقتصادی تحمیل شده به واسطه اپیدمی کرونا به مردم و جامعه، بنا شده تا تعرفه‌های پزشکی به طور میانگین ۵/۲۸ درصد افزایش یابد. با وجود این طبق معمول مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران معتقد است هزینه خدمات پزشکی به میزان واقعی آن نزدیک نشده و از سوی دیگر اگر مردم خدمات پزشکی باکیفیت می‌خواهند، باید هزینه خدمات را با توجه به افزایش تورم بپردازند!

هر چند اکثریت پزشکان و سفید‌پوشان نظام سلامت افرادی متعهد و اخلاقمدار هستند که نه با انگیزه‌های مادی بلکه با انگیزه‌های انسانی به سوگندنامه بقراط و اصول اخلاق پزشکی پایبند هستند و درآمد و پول هدف اصلی آن‌ها نیست، اما در این میان برخی پزشکان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار پزشکی نه یک حکمت و پزشک نه یک حکیم و طبیب بلکه یک تاجر است که به بیمار و بیماری‌اش به چشم متاع یک تجارت نگاه می‌کند. ماجرای اعتراضات تعرفه‌ای برخی پزشکان به خصوص افرادی که در جایگاه ریاست سازمان نظام پزشکی نشسته‌اند و خود را متصدی و مسئول صنف پزشکان می‌دانند، آنقدر تکراری شده که حتی رسانه‌ها هم دیگر حوصله‌ای برای بازتاب آن ندارند. جالب اینجاست که این قشر اندک از جامعه پزشکی حتی در مواردی همچون اجرای طرح تحول سلامت که تعرفه‌های پزشکی با رشد ۳۲۰ درصدی مواجه شد، باز هم معتقد بودند تعرفه‌ها واقعی نیست! امسال هم با وجود تنگنا‌های اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا، برای تعرفه‌های پزشکی رشد حدود ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده که با عنایت به تورم هدف گذاری شده ۲۲ درصدی، رشد مزد درمان در سال جاری بالاتر از نرخ تورم است. در چنین شرایطی حسین کرمان‌پور، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران در واکنش به افزایش محسوس تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های گذشته می‌گوید: «اگر مردم خدمات پزشکی باکیفیت می‌خواهند، باید هزینه خدمات را با توجه به افزایش تورم بپردازند»!
وقتی سیاستگذار، مجری و ناظر یکی است

ریشه‌های اختلافات تعرفه‌ای پزشکان به قانونی باز می‌گردد که مطابق آن خود پزشکان برای خودشان حق و حقوق و تعرفه تعیین می‌کنند و این شیوه تعیین دستمزد درمان موجب‌شده تا تعارض منافع مانع از تعیین دستمزد واقعی درمان شود و از سوی دیگر قانونگذاری درباره این ماجرا هم در مجلسی صورت می‌گیرد که اعضای اصلی آن حتی در هیئت رئیسه پزشک هستند. این در حالی است که تعیین حقوق و دستمزد سایر مشاغل به طور نمونه دستمزد کارگران در شورای مرکب از نماینده کارفرما، کارگر و دولت صورت می‌گیرد و تعیین‌کننده نهایی میزان رشد دستمزد خود کارگران نیستند و آن‌ها تنها حق پیشنهاد دارند که این پیشنهاد هم اغلب اوقات نادیده گرفته می‌شود.
درمان خوب به شرط پول خوب
سید سجاد رضوی، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت درباره میزان رشد تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: «در حال حاضر یک رشد ۵/ ۲۸ درصدی در تعرفه‌های پزشکی داده شده‌است، اما میزان رشد اجزای تعرفه‌ها باید با نظر اعضای شورای عالی بیمه تصویب شده و بعد به دولت رفته و از سوی دولت ابلاغ شود.» به گفته وی هنوز هیچ عدد و رقمی برای اجزای تعرفه‌های پزشکی امسال اعلام نشده‌است و هر کس که در این زمینه عدد و رقمی ارائه می‌کند، تکذیب می‌شود.
رضوی با بیان اینکه هنوز درباره میزان رشد اجزای تعرفه‌ها تصمیم‌گیری نشده‌است، می‌افزاید: «رشد کلی ۵ /۲۸ درصدی تعرفه‌ها در دولت تصویب شده، اما اجزا باید از سوی دولت ابلاغ شود. این ۵/ ۲۸ درصد هم برای بخش دولتی اعمال می‌شود و هم خیریه و خصوصی.»
مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی معتقد است: «با وجود این افزایش ۵ /۲۸ درصدی، باز هم هزینه خدمات پزشکی به میزان واقعی آن نزدیک نشده و اگر رشد هزینه‌های جاری مطب‌ها و کاهش شدید مراجعات به مطب‌های خصوصی محاسبه شود، حتی با تعرفه‌های جدید باز هم درآمد پزشکان کفاف هزینه مطب‌هایشان را نخواهد داد.» در این میان مردم می‌مانند و پزشکانی که اگر درآمدشان خوب نباشد، سوگندنامه بقراط را کنار می‌گذارند و درمان خوب ارائه نخواهند کرد!