اداي ديني به محمد ابوالحسني

ابوالفضل  باني آخر دولت اصلاحات بود، سال
۸۴، محمد ابوالحسني را براي اولين بار به ميراث فرهنگي استان تهران دعوت كردم تا براي معرفي جاذبه‌هاي گردشگري تهران انيميشن بسازيم. خندان و مهربان آمد و نشست و همانجا طرح اوليه را با هم نوشتيم.  اين دوستي ادامه يافت و بارها براي طرح‌هاي مشترك همديگر را ديديم و سال‌ها با هم رفاقت كرديم. محمد دانش‌آموخته مدرسه علوي بود. مومن معتقد و دوستدار ميهن عزيزمان ايران. او به هيچ گروه و دسته سياسي تعلق خاطر نداشت. عقيده داشت، تا وقتي ايران آگاه نداشته باشيم، ايران آزاد و ايران آباد نخواهيم داشت. در تمام اين سال‌ها سعي كرد كه در مسير آگاهي عمومي گام بردارد، مجموعه ديرين ديرين را به همين نيت راه‌اندازي كرد. در اين نزديك ۶ سال بيش از ۱۵۰۰ قسمت انيميشن ساخت. مجموعه شتابدهنده‌هايي را در حوزه‌هاي كودك و نوجوان و بازي‌هاي كودكان و نوجوانان طراحي و در حال اجرا داشت. خانه استاد حسين بهزاد را در اختيار گرفته بود تا براي توليدكنندگان صنايع دستي مركزي باشد و بتوانند در فضاي كسب و كار ديجيتال، كارشان را رونق دهند. محمد ابوالحسني مهندسي خوانده بود، خوب پروژه و كنترل پروژه را مي‌فهميد، براي همين با ذهني منسجم رسانه‌اي خلاق و تاثيرگذار در حوزه انيميشن راه‌اندازي كرده بود. محمد از آن دسته آدم‌هايي بود كه هر روزش را با ايده‌اي نو و خلاقيتي تازه آغاز مي‌كرد. مثل ديگر فعالان در اين عرصه از صدا و سيما جفا ديد. او دوست داشت كه انيميشن‌هايش در صدا و سيما پخش شوند، اما هرگز اين اتفاق نيفتاد. محمد براي اولين بار نزديك ۲۰ سال پيش انيميشن را به فضاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي تلويزيون آورده بود، مجموعه سياساكتي و چندين مجموعه ديگر انيميشن آموزشي از ابداعات او بود.
اداي ديني به محمد ابوالحسني
كرونا محمد را از ما گرفت و چه زود گرفت. هنوز استيكر قلبي كه پيش از رفتن به بيمارستان براي من فرستاده است هرگاه صفحه‌اش را باز مي‌كنم تپش دارد. اما قلب محمد در چهل و هفت سالگي از تپش افتاد. بي‌شك مرگ محمد و محمد‌هاي خلاق و پرتلاش خسارت بسياري براي جامعه جوان و خلاق ما در پي دارد و نبودشان جبران‌ناپذير است. اميدوارم حركتي را كه او در بنياد ملي كسب و كار در فضايي ديجيتال در ايجاد شتاب‌دهنده‌ها ايجاد كرده بود و طرح‌هاي ابتكاري ديگرش نيمه‌كاره رها نشود و دوستان و همكارانش راه او را كه همانا آگاهي‌بخشي و شادي‌آفريني در جامعه خسته و افسرده ماست، ادامه دهند.