روح هاشمی در کالبد ظریف!

محمد محمودی تحلیلگر مسائل سیاسی آیت‌ا... هاشمی یک‌تنه حریف تندروها بود. البته نه با بوکس که با شطرنج. افراطی‌ها سال‌ها به هاشمی مشت می‌زدند تا از پا بیفتد. ولی او یک حرکت می‌کرد و آنها «مات» می شدند!. مثلا ۸ سال در دولت احمدی‌نژاد با همدستی صداوسیما، هاشمی را کوبیدند و سانسور کردند تا حذف شود!. آخرش چه شد؟. آیت‌ا... ماندنی‌ شد و تنها یک کلید‌واژه  ساخت و تمام. «جریان انحرافی» شد یادگار ابدی هاشمی، برای احمدی‌نژاد و حامیانش. تازه قضیه به اینجا هم ختم نشد. زور احمدی‌نژاد هم که به حذف هاشمی نرسید، گفتند «رد صلاحیتش» کنیم شاید از اعتبار بیفتد. چه حاصل شد؟. از اعتبار هاشمی که کاسته نشد، هیچ،  دو‌صد‌چندان هم افزوده شد نزد مردم. آیت‌ا... هاشمی در پیرانه‌سری تمام امتحان‌های سخت را پس داد. برای چه‌؟. برای فردای بعد از خود. تا دیگر کسی از صدای بلند تندروها نترسد. تا اگر بساط بدگویی‌ها جمع نمی‌شود، لااقل بازار حق‌گویی‌ها کساد نشود!. آیت‌ا... هاشمی، استاد انتخابات بود؛ استاد چیدن زمین‌بازی. استاد برهم زدن بازی تندروها. نزدیک‌ترین نمونه‌اش انتخابات 94 بود. همین شش سال قبل. تندروها می‌خواستند انتخابات، معیشتی شود تا انتخابات خبرگان، به حاشیه رود. اما آیت‌ا...  با دو تا گفت‌وگو کاری کرد که «خبرگان مردم»اصل شد و شعارهای معیشتی به حاشیه رفت!. این چند جمله از جهت آن ذکر شد، که به اهمیت حرف‌های جدید‌الانتشار ظریف بپردازم؛ حرف‌هایی که قطعا محل انتشارش جای گلایه دارد. هر چند این راه ناصواب را قبلا خود صداوسیما بازکرده بود!. آن هم با فروش آرشیو رسانه ملی به شبکه معاند. یا چمدانی بردن اطلاعات توسط رئیس سابقش به آن سوی آب!. ولی به هر صورت جای دفاع ندارد، این‌گونه اقدامات. آنچه محل دفاع است؛ ماهیت «حرفهای ظریف» است، که گویی روح هاشمی در کالبد آنها دمیده شده!. حرف‌هایی از جنس «کنشگری در عین مظلومیت» برای «آگاهی مردم». تا همه بدانند پشت  ۸ سال کوبیدن سیاست خارجی کشور در این سال‌ها، چه اهدافی نهفته بوده است؟. آیا هدف فقط «حذف ظریف» است؟. قطعا پاسخ منفی است؛ چون امروز ثابت شده ۸ سال کوبیدن هاشمی توسط احمدی‌نژاد، هدفی بالاتر داشته است!.  پس ظریف باید حرف‌های خود را برای «تاریخ» به یادگار می‌گذاشت؛ بی‌هراس از عواقبش، درست مثل آیت‌ا... هاشمی. تا هم انتخابات ۱۴۰۰ به رشته تحریر تندروها در‌نیاید و هم آیندگان محملی برای قضاوت داشته باشند که آیا «هاشمی و ظریف و روحانی» درباره «برجام» درست می‌گفتند یا احمدی‌نژاد و ترامپ و تندروهای امروزی؟.  راه عـــشق ار‌چــــه کمینگاه کمانداران است        هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد.