چند نجات غریق: خوب شد ما در اولویت نبودیم!

خبرنگار لندن‌نشین: تابه‌حال سابقه نداشته یک دولتمرد غربی لباس پاکبان عزیز را بر تن کند!
نماینده قزوین: من لباسِ شیش جیبِ سه ایکس لارژ می‌خوام!
روزنامه سازندگی بررسی کرد: چطور پوشیدن لباس پاکبان‌ها به کاهش شکاف طبقاتی کمک می‌کند!
 توییت یک مسئول: خیلی نگران اولویت نباشید به لباس پاکبانی و واکسن فکر کنید!


مردم: اول به اینا بزنید که خیال‌شون راحت شه و تهش یه چیزی به ما هم برسه!
#بزنید_همه_رو_بزنید #واکسن_ما_همین_جاست #شهرونگ