برخـــــورد وزارت ورزش بــا فعالیت‌های غیرقانونی MMA

وزارت ورزش و جوانان با ارسال نامه‌ای اعلام کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت زیرزمینی فاقد مجوز هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) برخورد جدی و قانونی صورت گیرد. وزارت ورزش و جوانان با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان استان‌های کشور اعلام کرد، کلیه فعالیت‌های انجمن‌های هنرهای رزمی ترکیبی (MMA)، تحت‌نظر فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی قرار گرفته است، بنابراین به‌منظور قانونمند کردن و اعمال نظارت و کنترل آن باید تمام انجمن‌های هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در زیرمجموعه هیأت‌های ورزش‌های رزمی استانی به فعالیت خود ادامه دهند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت زیرزمینی فاقد مجوز، دستور فرمایند برخورد جدی و قانونی صورت پذیرد. رشته MMA سال‌ها به‌صورت غیرقانونی در کشور وجود داشت و ورزشکاران زیادی از رشته‌های رزمی گوناگون به سمت این رشته گرایش داشتند که در نهایت به‌خاطر جامعه مخاطب زیاد و برای جلوگیری از فعالیت‌های زیرزمینی، وزارت ورزش تصمیم به صدور مجوز برای این رشته گرفت.