امروز آخرین مناظره انتخاباتی برگزار می‌شود

آخرین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری در حالی امروز برگزار می شود که عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از احتمال تغییراتی در آن خبر داده است. این تغییرات به نظر‌ می رسد ناظر به انتقادات کارشناسان سیاسی و خود نامزدهای انتخابات است. احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از برگزاری جلسه برای تغییر در نحوه ساختاری مناظره سوم خبر داد و در ادامه هم گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، مقرر شد دولت در یک برنامه ضبط شده به مدت ۸ دقیقه، به اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد خود دفاع کند. قاضی‌زاده هاشمی زمان پخش برنامه دفاعیه دولت را پیش از آغاز سومین مناظره عنوان کرد و گفت: در صورتی که در مناظره سوم نیز درخواست‌ و شکایتی به کمیسیون ارسال شود، تا پیش از پایان زمان تبلیغات، شکایت‌ها قابل رسیدگی و پخش است. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تغییر در برگزاری مناظره امروز هم گفت: ما در مناظره اول یک پیک مشارکت زدیم که برای ما راضی‌کننده بود اما روی مناظره دوم برآوردمان این است که تأثیرگذاری چندانی نداشته است. این مناظرات ۴۰درصد مخاطب داشته که این میزان مخاطب با حد انتظارمان فاصله دارد. وی همچنین  از برگزاری جلسه برای تغییر در نحوه ساختاری مناظره سوم خبرداد که عصر دیروز برگزار شده  است. به گفته قاضی‌زاده هاشمی مناظره سوم درباره مشکلات و دغدغه‌های مردم خواهد بود.