جریمه‌های تعزیرات پنج برابر افزایش می‌یابد

وزیر دادگستری گفت: «جریمه‌های تعزیرات طبق مصوبه جدید پنج برابر افزایش می‌یابد.»
 امیرحسین رحیمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار در گفت‌وگویی افزود: «پیشتر می‌گفتند مجازات‌های تعزیرات بازدارنده نیست. طی روزهای اخیر مجوزهایی گرفتیم که یکی از آنها افزایش جریمه‌ها در مقایسه با جریمه‌های قبلی تعزیرات است و این جریمه‌ها تا پنج برابر افزایش یافت.»
او افزود: «سازمان تعزیرات طبق مصوبه جدید می‌تواند تابلوی اعلان تخلف در آن واحد صنفی متخلف را هم نصب کند.»
وزیر دادگستری با بیان اینکه پرونده‌های تعزیرات در گذشته از سوی هیأتی سه نفر با ترکیب نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف و رئیس شعبه تعزیرات رسیدگی می‌شد، اظهار داشت: «در گذشته این امر خیلی زمان‌بر و  غیرمتمرکز بود، اما از این به بعد متمرکز و از سوی رئیس شعبه تعزیرات انجام می‌شود تا با سرعت بیشتر رسیدگی شود.»


او ادامه داد: «پیشتر آرای صادرشده تعزیرات پس از مراحل  بدوی و تجدیدنظر در دیوان عدالت قابل اعتراض بود که کلی وقت می‌گرفت و حال آرای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت رسیدگی نمی‌شود.»
رحیمی خاطرنشان کرد: «مجازات‌های تعزیرات با این مصوبات جدید بازدارنده است، البته امیدواریم با توجه به نظارت سازمان اصناف و حمایت از مصرف‌کننده، نیاز به استفاده از این مجوزها نباشیم.»