ورود تماشاگران زن به سالن حل می‌شود

ورود تماشاگران زن به سالن ۱۲ هزار نفری آزادی حل می‌شود. طبق قول و قرار میزبان قهرمانی باشگاه‌های آسیا و کنفدراسیون والیبال قرار بود به دلیل پروتکل‌های بهداشتی ۳۰ درصد از سالن ۱۲ هزار نفری آزادی به تماشاگران اختصاص پیدا کند که سهم زنان ۱۰ درصد بود. یعنی ۲ هزار صندلی از ۷ هزار صندلی که ۲۰۰ صندلی هم برای زنان کنار گذاشته بود، با‌ وجود  همه مجوزها.  البته مسئولان شورای تأمین با بازدید از سالن ۱۲ هزار نفری آزادی قرار است این مسأله را حل کنند. تماشاگران زن به شرط حل مشکل، امروز و فردا می‌توانند بازی‌های باشگاه‌های مردان آسیا را تماشا کنند.