بهبود درآمد سرانه و کاهش تدریجی فقر در ایران

 یکی از نکات امیدوارکننده گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی، رشد مصرف بخش خصوصی در نیمه نخست امسال بوده که نشانگر بازیابی هرچند تدریجی و اندک رفاه این بخش و به‌ویژه خانوار به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی است که نویدبخش تداوم رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه و نهایتا کاهش تدریجی فقر است.
 بانک مرکزی در گزارش اخیر خود اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به رقم ۴۱۵۴.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه‌ماهه دوم نیمه نخست سال گذشته، رشد ۳.۶ درصدی نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۱ درصد بود. رشد اقتصادی در دو فصل اول دولت سیزدهم (پاییز و زمستان ۱۴۰۰) به ترتیب ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است. افزایش نرخ رشد تابستان، بهبود وضعیت اقتصادی در این فصل را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی کشور در مجموع 6 ماه نخست سال جاری با احتساب نفت معادل ۳ درصد بوده است.

رشد امیدوارکننده مصرف بخش خصوصی در تابستان ۱۴۰۱
طبق گزارش بانک مرکزی در سه‌ماهه دوم سال جاری، مصرف بخش خصوصی رشد ۵.۷ درصدی و در مجموع 6 ماهه نخست رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است. افزایشی شدن رشد مصرف بخش خصوصی در ۶ ماهه نخست سال جاری، یکی از مهم‌ترین و امیدوارکننده‌ترین بخش‌های گزارش جدید بانک مرکزی است. مصرف بخش خصوصی به عنوان جزئی حیاتی در گزارش‌های رشد اقتصادی مطرح است، به طوری که رشد آن، نوید آینده‌ای روشن از تداوم رشد اقتصادی، بهبود درآمد سرانه و کاهش تدریجی شدت و گسترش فقر در کشور را می‌دهد. نرخ رشد پایین و بعضا منفی مصرف بخش خصوصی در سال‌های اخیر، ظرفیت رشد اقتصادی را تا حدود زیادی از بین برده بود.
این مساله نشانه‌ای واضح از تحلیل رفتن توان مصرفی بخش خصوصی ازجمله خانوار به عنوان مصرف‌کننده نهایی است که علت آن چیزی جز تضعیف قدرت خرید خانوار نبوده است. با این حال رشد مصرف بخش خصوصی نشانه‌ای از بهبود هرچند اندک رفاه در این بخش است.

سرزمین خودرو ایرانیان