لغت‌سازي و مص وبه مولدسازي

واژه‌ها گاهي در افكار عمومي  معنايي متضاد پيدا مي‌كنند
مولِد در لغت مترادف است با توليدگر، خالق، زايا، زاينده و برابر فارسي آن زايا يا زايش‌ده گفته شده است و در فن به ژنراتور يا دستگاه توليد نيروي برق نيز گفته مي‌شود. به نظر لغت «مولدسازي» نمي‌تواند از نظر فرهنگ پارسي لغت مناسبي براي مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و تاكيد رهبري براي تشكيل هيات مورد اعتماد و روساي سه قوه باشد، چراكه اين مصوبه در راستاي تحقق اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار گرفته و لغت مولدسازي دارايي‌هاي دولت در كنار فروش دارايي توسط سازمان خصوصي‌سازي بار زيادي را بر سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد و دارايي تحميل مي‌كند. از آنجايي كه اين بحث در جلسه سران قوا مورخ 4/9/99 در دولت قبل شروع و به نتايجي رسيده و با هدف افزايش ثروت ملي، تحقق اصلاح ساختار بودجه و كمك به رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري بوده و حداقل 2 سال طول كشيده است تا تبديل به مصوبه در مورخ 21/8/1401 و هم‌اكنون ابلاغ شده است. قطعا بايد آيين‌نامه دقيق آن بر مبناي مردمي‌سازي اقتصاد با مشاركت بخش خصوصي با اراده و عزم حاكميتي و استقرار سازوكار اجرايي يكپارچه در تعامل برد- برد با دستگاه اجرايي و با استفاده از هوشمندسازي فرآيندهاي مولدسازي در بستر سامانه‌ها و همراه با شفافيت دارايي‌هاي دولت در بستر اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي نوشته شود.  بعيد است كه اين مصوبه به اين زودي‌ها داراي آيين‌نامه دقيقي كه همه اين موارد را در نظر گرفته باشد، شود، چراكه آيين‌نامه بايد اهداف رشد اقتصادي، افزايش بهره‌وري اموال مازاد دولتي را با گسترش مالكيت عموم مردم به ويژه اقشار كم درآمد از اين دارايي‌ها و البته مصون ماندن مردم از تورم دارايي‌هاي ثابت و در نتيجه افزايش نقدينگي دستگاه اجرايي و تامين غير تورمي كسری بودجه و بهره‌وري و كارايي بيشتر دارايي‌هاي ثابت دولت را تامين كند.  
بعيد است با افزايش عرضه زمين و ملك، ساختمان با روش موجود و فروش بالاتر از كارشناسي بتواند نقشي در اقتصاد و تعديل قيمت‌ها براساس قوانين موجود بالادستي حتي با موقوف كردن بعضي از آنها بازي كند. روشن است تمام اين تلاش‌ها براي بازآفريني ساختمان اقتصادي كشور انجام مي‌شود. ولي متاسفانه ساختماني كه روي شالوده يا پي يا به قول غربي‌ها فوندانسيون محكم بنا نشود، محكوم به فرو‌ريزي است. قطعا راه‌حل ابتدا برگشت به روش‌هاي اعتدالي اداره جامعه است كه مي‌تواند كشور را به سمت توسعه متوازن پيش برد. لغت‌سازي فايده‌اي ندارد. مي‌دانيم لغت استعمار به معناي طلب آباداني است ولي مي‌‌بينيم كه در ميان مردم دچار چه مفهومي است؟! بايد مواظب بود خدايي نكرده مولدسازي نيز چنين مفهوم و معنايي در جامعه ايراني پيدا نكند. اقتصاد ايران با پيروزي انقلاب اسلامي دچار مشكل خروج سرمايه و ارز از كشور و با التهاب در سياست خارجي مانند تصرف سفارت امريكا و بعد شروع جنگ تحميلي، با رشد نقدينگي روند تورمي تشديد شد. اختلافات داخلي و توطئه‌هاي خارجي و دخالت‌هاي منطقه‌اي و بالاخره پرونده هسته‌اي سال به سال اثرگذاري تورمي بالايي در كشور ايجاد كرده است. لذا و بدون وجود شالوده محكم با اين روش‌ها كه مرهمي بيش نيست و به صورتي استفاده از ارزش افزوده تورمي و رانت ايجاد شده براي حل مشكلات مالي دولت است و نه مردم، مشكلات اقتصادي كشور حل نمي‌شود. ان‌شاءالله با روشن شدن تعريف واقعي مولدسازي در مقاله بعدي به تركيب اعضاي هيات، دستگاه‌هاي مشمول، دبيرخانه، مجري، وظايف و اختيارات هيات، ضمانت اجرايي مصوبات، مصونيت تصميم‌گيران و مجريان و مهلت دو ساله تعيين شده خواهيم پرداخت.