کاهش تورم فصلی تولیدکننده به کمترین رقم ۷ فصل اخیر

        به گزارش ایرنا، مرکز آمار گزارش «شاخص قیمت تولیدکننده- فصل پاییز ۱۴۰۲» را منتشر کرد که بر اساس آن، تورم فصلی به کمترین رقم در هفت فصل اخیر رسیده است.  طبق این گزارش، در فصل پاییز ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل تولیدکننده 1036 و هشت دهم بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) شش و سه دهم درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 43 و شش دهم درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 43 و هشت دهم درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، شش و سه دهم درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۱۱.۱ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم فصلی با دو و سه دهم درصد مربوط به گروه «صنعت» می‌باشد. گروه «برق» نیز با تورم منفی شش و 9 دهم درصد، بیشترین کاهش را تجربه کرده است. در فصل پاییز امسال بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه هم با 56 و دو دهم درصد مربوط به گروه «معدن» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 32 درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است. درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در فصل قبل هم شش واحد درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در پاییز سال گذشته 43 و دو دهم درصد بود.  به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، 43 و هشت دهم درصد افزایش دارد.  در این بازه زمانی، بیشترین تورم سالانه با 57 و 9 دهم درصد مربوط به گروه «خدمات» و کمترین تورم سالانه با 31 و 9 دهم درصد مربوط به گروه «صنعت» بوده است.