تشکیل ۱۱۰ پرونده علیه مجرمان اقتصادی توسط پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با بیان اینکه در راستای اجرای ماموریت مبارزه با عرضه کالای قاچاق و غیرمجاز در فضای مجازی پلتفرم‌های مختلف تحت رصد کارشناسان پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال قرار دارد، اظهار داشت: «در یک ماه گذشته با رصد بسترهای مختلف فضای سایبری تعداد ۱۳۱ پرونده برای افرادی که در این فضا اقدام به فعالیت‌های مجرمانه از قبیل فروش کالای قاچاق یا سایر جرایم اقتصادی از قبیل پولشویی و جرایمی در حوزه بازار سرمایه می‌کردند، شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتند. در یک ماهه گذشته تعداد ۱۱۰ پرونده قاچاق کالا به ارزش تقریبی ۳۹۵ میلیارد تومان توسط پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال تشکیل و در این راستا ۱۴۰ متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.»