جمهوری اسلامی دارد به ریش ما می‌خندد!

جوان آنلاین: شاهین نجفی خواننده‌ای که دلیل شهرتش تنه به دلیل شهرت برادر حاتم طایی می‌زند و با ناسزاگویی به مقدسات مسلمانان بین براندازان خود را جا کرد، از آزادی حمید نوری از زندان‌های سوئد ابراز ناراحتی شدید کرده و گفته جمهوری اسلامی دارد به ریش ما می‌خندد! حمید نوری، شهروند ایرانی که با پرونده‌سازی منافقین در سوئد بازداشت شد، هفته گذشته پس از حدود شش سال حبس غیرقانونی و ضمن تبادل با دو زندانی سوئدی در ایران، آزاد شد و به ایران بازگشت.  حمید نوری در زمان اعدام تروریست‌های منافقین در سال ۶۷ در دادگستری مشغول به کار بوده و همین باعث شد او با پرونده‌سازی منافقین و عدم استقلال دستگاه قضایی سوئد بازداشت شود. سال‌ها تلاش منافقین برای محاکمه یکی از مقامات ایرانی در موضوع برخورد با منافقین، سرانجام برای آن‌ها نتیجه داده بود و پرونده حمید نوری را یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های خود می‌دانستند.  منافقین و باقی براندازان سرمست پیروزی دروغین بودند که ناگاه با خبر آزادی حمید نوری شوک زده شدند. شاهین نجفی، از چهره‌های برانداز یکی از این افراد شوک زده بود که نتوانست بهت خود را پنهان کند. او می‌گوید: «حمید نوری به حبس ابد محکوم شده بود، یک دفعه پرید! طبیعتاً من وقتی خبر آزادی او را شنیدم بسیار ناراحت شدم، جدا از اینکه این یک دهن کجی بزرگ به مسئله قضاوت هست آن هم کشوری مثل سوئد که از سر و کول جامعه فمینیسم و سوسیالیسم و عدالت بالا می‌رود و فقر و بدبختی را باید در آن کشور ببینید.» او سپس به تمسخر ادا‌های صلح در سوئد می‌پردازد: «در این کشور، در نهایت ما به یک مترسک نهایی می‌رسیم که یک بنیاد غیرانتفاهی است که نوبل می‌دهد، جایزه صلح می‌دهد، عناصر قهرمان در کشور‌هایی مانند ایران را تشویق می‌کند، تا به اینجا می‌رسیم که چگونه دولت یک کشور در اقدامی حیرت‌آور چنین خبطی را می‌کند!» براندازان به کشور‌های غربی و نهاد‌های بین‌المللی برای کمک به آن‌ها در مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی خیلی امید بسته بودند و از سویی همیشه تبلیغ می‌کردند که غرب منادی صلح و حقوق بشر است. حالا متعجب مانده‌اند که چطور هم این امید از دست رفت و هم آن حقوق بشری که فکر می‌کردند غرب حامی آن است، از تروریست‌های منافقین حمایت نمی‌کند؟! واقعیت این است که برای سوئد و هر کشوری منافع ملی خودش ارزش بیشتری دارد تا توهماتی که براندازان جای مبارزه سیاسی به خورد آن‌ها می‌دهند! شاهین نجفی درباره اقدام دولت سوئد می‌گوید: «آن‌ها خیلی راحت چنین کاری را کردند، به هیچ احدالناسی هم جوابگو نیستند، چرا؟ آن کلمه مهم منافع ملی! پنبه را از گوش‌مان دربیاوریم، چهارتا دلقک بازی و سلفی گرفتن و این ور و آن ور رفتن؛ با این کار‌ها نیست، بعد به این بدبختی بیفتیم کسی که حبس ابد گرفته را این‌ها توانستند از زندان‌های سوئد آزاد کنند و به ریش ما می‌خندند؛ و جمهوری اسلامی دارد می‌خندد، حالا بیا تحویل بگیر! الان بیا برو در مجلس نوبل و جایزه و این مسخره بازی‌ها رقص بکن و شعر بخوان، نتیجه‌اش این است! جمهوری اسلامی با بوس و بغل نمی‌رود! جمهوری اسلامی با فمینیسم و حجاب و حرف‌های سانتی مانتال نمی‌رود، این اتفاق، اتفاق بسیار بدی بود؛ اشکال ندارد؛ ما گل خوردیم، الان باید بازی را تغییر دهیم.» براندازان اکنون ضربه بدی خورده‌اند و هر چیزی ممکن است بگویند!