دولت سوم خاتمي با بلوغ سياسي پزشكيان

به موازات شوروهيجاني كه در شهرهاي مختلف براي انتخابات به وجود آمده و اقبال مردم به دكترپزشكيان رو به تزايد است.مخالفان انتخابات چه افراطيون داخلي و چه تحريم‌طلبان خارج‌نشين خشمگين شده رو به‌توهين و تحقير و حتي تشنج آورده‌اند.عده‌اي تلاش مي‌كنند سخنراني دكتر ظريف را برهم زنند و عده‌اي ديگر با پز روشنفكري چون قافيه استدلال و منطق‌شان به تنگ آمده است چاره ديگري جز هتاكي نمي‌بينند و در اين راه حتي آبروي دانشگاهي خودرا برباد مي‌دهند.  به‌ جز آنها كه مخالفت و خشم‌شان ازاصلاح‌طلبان علت دارد و احتمالا درجايي انتظارشخصي داشته و برآورده نشده است اصلاح ستيزان واقعا جزمنطق تخريب‌طلبي چيزي براي عرضه ندارند و خودشان هم اين واقعيت را كتمان نمي‌كنند.  حالا ازداخل وخارج سيل ناسزا و تهمت به سوي اصلاح‌طلبان به راه افتاده است...
 تاجايي كه ديدم يكي ازتحريم‌كنندگان منصف انتخابات، نهيب زده است كه براي عدم شركت مردم درانتخابات نبايد به دروغ و تهمت رو بياوريم!  آري جرم اصلاح‌طلبان اين است كه با تمام توان درشهرها و روستاها به راه افتاده مردم را تشويق به شركت درتعيين سرنوشت خود مي‌كنند و نظرشان اين است كه باانفعال و خرابي‌طلبي كشور آسيب‌هاي غيرقابل جبران خواهد ديد. راستي چرا اين رفتار و كردار ناپسند از كشورما رخت برنمي‌بندد كه افراد و جريان‌ها به‌جاي تخريب به منطق و استدلال رو بياورند و درساختن فرهنگ مدارا مشاركت كنند؟ نظراصلاح‌طلبان اين است كه اگرهيچ قدرتي نداشته باشيم و فقط بتوانيم آب يك روستا را تامين كنيم استنكاف ازآن جفا به مردم است. با پست رياست‌جمهوري كه امكان به‌كارگيري هزاران مدير كاردان و كارشناس درسراسر كشور وجود دارد رضايت به وضع موجود و تشديد نابساماني‌ها واقعا ستم درحق مردمي است كه يك زندگي معمولي مي‌خواهند.كساني كه توهم حل يك‌شبه مشكلات كشور از طريق تغييرساختار را به مردم توصيه مي‌كنند خوب مي‌دانند كه آدرس غلط و جفاكارانه مي‌دهند.  بدون مجامله بايد به گوش مردم برسانيم كه عمق استدلال مخالفان انتخابات دقيقا شبيه استدلال معروف و مشهور انجمن‌حجتيه است كه بايد‌ ‌بگذاريم آنچنان وضع خراب شود و فساد فراگير گردد تا امام زمان ظهور كند! اينان هم با اصلاحات و اصلاح‌طلبان مخالفند چون معتقدند كه نبايد آبي به آتش خرابي‌ها ريخته شود.براين اساس اعتقاد اعلام شده و بي‌پرده تحريمي‌ها اين است كه بهتر شدن وضع، سرنگوني جمهوري اسلامي را به تعويق مي‌اندازد! بايدبگذاريم فقر تا قحطي پيش رود، محيط‌زيست به قهقرا برود، جنگل‌ها درآتش ندانم كاري‌ها وكمبود امكانات آتش‌نشاني بسوزند، دلار از 100 هزار تومان عبوركند، درگيري‌هاي مردم در خبابان‌ها برسرحجاب و امثال آن افزايش يابدو درروابط خارجي تشنج تا درگيري نظامي پيش رود.اگر اين مطلوب‌هاي ويراني‌طلبان حاصل شود اميد فراوان دارند كه لشگرگرسنگان ازفرط فلاكت به خيابان‌ها بريزند و به صغيروكبير رحم نكنند، هرج ومرج فراگيرشود ومردم امنيت بيرون آمدن از خانه را نداشته باشند.اقوام مرزهاي كشور خداي ناكرده دل به بيگانگان بدهند‌و تماميت ارضي كشور براي‌شان مهم نباشد.اگرچنين اوضاع مخوفي حاصل آمد و ايران منفجر شد آن‌وقت زمينه حمله نظامي بيگانگان فراهم مي‌شود و ساختار عوض مي‌شود وآزادي و رفاه سراسركشور را فرا خواهد گرفت!! تمام سخن مخالفان آرامش و رونق كسب و كار مردم در همين چند پارگراف بالا خلاصه مي‌شود و با انواع بيان‌هاي تزيين شده به مردم سراب آباداني را نشان مي‌دهند!آنكه با پز روشنفكري به آقاي پزشكيان توهين مي‌كند و‌ با صراحت اعلام مي‌نمايد كه جامعه ما نابود شده است پس چرا از شركت مردم درانتخابات مي‌ترسد؟ جامعه نابود شده هرگز اقدام مدني شركت در انتخابات نخواهد داشت.اتفاقا يك جامعه زنده و آگاه است كه ازكوچك‌ترين روزنه‌هاي مسالمت‌آميز تغيير و اصلاح و بهروزي سود مي‌برد و اراده خود را برافراطيون تحميل مي‌كند. آقاي پزشكيان درمقابل جريان‌هاي خشونت‌طلب داخلي و ويراني‌طلب خارجي نمي‌خواهد براي دعوا بيايد تا دل عده‌اي را خنك كند. او اگر هيچ كارنكند جز اينكه تورم را با همه لوازمش كاهش دهد راه اصلاحات بزرگ و بي‌بازگشت را فراهم آورده است.دولت آقاي خاتمي علي‌‌رغم فشارها و انواع بحران‌هاي مستمر بهترين شاخص‌هاي اقتصادي را تقديم مردم كرد و چون مردم عملكردش را ديدند و صفاي باطنش برآنها هويدا بود 8 سال بعد به توصيه تكرارش وارد صحنه شدند و برطرف كردن تحريم‌ها را هدف قراردادند. دولت آقاي پزشكيان دولت سوم آقاي خاتمي است و همان روند واقع‌گرايانه را پيش خواهد برد.طبيب بي‌آلايش و خاكي ما ماحصل بلوغ سياسي جريان‌هاي كشور است و خوب مي‌داند كه تشنج‌هاي سياسي نه تنها باري از دوش مردم برنمي‌دارد كه مشكلي بر مشكلات افزوده خواهد شد.آقاي پزشكيان صداي بي‌صدايان درساختار قدرت خواهد بود، آنجا كه مي‌تواند راسا و شجاعانه اصلاح مي‌كند و آنجا كه محدوديت دارد باحمايت مردم تلاش خواهد كرد كه اركان قدرت را به تغييرات تدريجي و آرام و‌ بي‌هزينه متقاعد كند .