پزشكيان با ابرچالش نابرابري و تبعيض مخالف است

با توجه به تاييد دكتر پزشكيان در انتخابات اخير، فضاي بسيار مناسبي براي حضور همه مردم، همه جناح‌ها و دسته‌هاي سياسي فراهم آمده است. اين يك فرصت استثنايي و طلايي براي همه مردم ايران است كه در اين انتخابات شركت كنند. شرايط پيش‌ آمده وظيفه‌اي را به گردن ما مي‌گذارد كه هر چه بيشتر، پررنگ‌تر و وسيع‌تر پاي صندوق‌هاي راي بياييم. 
تفاوتي كه دكتر پزشكيان با بقيه نامزدها دارد، بسيار عيان و با فاصله زياد است. نگاه ايشان در حوزه مسائل داخلي مبتني بر عدم تبعيض و حذف نابرابري براي همه مردم است. اينكه مردم كشور ما دسته‌بندي بشوند، گروهي داخل يك مجموعه‌هايي به نام خودي و گروه‌هاي وسيعي داخل مجموعه غيرخودي قرار بگيرند، بسيار خسران و ضرر بزرگي براي ايران دارد. دكتر پزشكيان با اين تبعيض و ابرچالش نابرابري كه مردم ايران در دسته‌هاي مختلف تقسيم بشوند و از مواهب و منابع وافر طبيعي و حقوقي خود بهره‌مند نشوند، بسيار مخالفند. ايشان اين قول را دادند كه در صورت رسيدن به مقام  رياست‌جمهوري و قرار گرفتن در اين مقام، اين ابرچالش نابرابري را حل كنند. اين از مهم‌ترين موضوعاتي است كه ساير موضوعات را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. وقتي رويكرد بالاترين مقام اجرايي كشور تغيير كند، موضوعاتي مثل اقوام، طوايف، زنان، جوانان و مشكلاتي كه بعضا گروه‌هاي مختلف قشري و قومي در كشور دارند، خود به خود حل مي‌شود. اين تغيير رويكرد موجب تغيير كاركردها، رفتارها و حتي قوانيني مي‌شود كه به تبع آن كشور اداره خواهد شد. در حوزه اقتصاد، نگاه ايشان به حمايت از ضعفا، فقرا، محرومان اقتصادي و روستايياني است كه از مراكز قدرت به دور هستند و در حاشيه قرار گرفتند. انتقادي كه به شرايط فعلي مي‌شود، ناتواني كه در مهار تورم در سال‌هاي اخير ايجاد شده، فشار اقتصادي روزافزون به طبقات محروم موجب شده اين موضوع يكي از اولويت‌هاي آقاي پزشكيان پس از استقرار در مقام رياست‌جمهوري باشد.  امروز ناتواني در مديريت وضعيت بورس كشور، افزايش لجام‌گسيخته قيمت سكه و ارز و ناتواني از ايجاد اشتغال براي زنان و جوانان و كساني كه طالب شغل هستند، يكي از مشكلات عديده‌ است. 
در حوزه زنان اين مشكلات بيشتر است؛ امسال از هر ۱۰۰ شغلي كه ايجاد شده، فقط ۱۷ شغل به زنان رسيده است. اين نابرابري كاملا مشهود است. 
در حوزه اقتصادي، كسب و كار آنلاين و استارت‌آپ‌ها مشكلاتي ايجاد شده كه آسيب به كسب و كارها زده، خصوصا در استارت‌آپ‌ها بلاتكليفي نامشخصي ايجاد شده است. در نتيجه كسب و كارهاي مختلف كه در اين حوزه تلاش مي‌كردند، دچار ركود شدند. كسب و كارهاي اينترنتي و ديجيتالي با محدوديت‌هايي كه اينترنت براي‌شان به وجود آورده، دچار آسيب و صدمه شدند. اينها در حوزه اقتصاد، حتما اصلاح خواهد شد. اين فضاها تغيير خواهد كرد. در مجموع در ريل‌گذاري كشور با نگاه به حل مشكلات و گرفتاري‌هايي كه مردم در كشور دارند، تفاوت اساسي ايجاد خواهد شد. 
در حوزه زنان مطالب زياد است. تاكيدي روي بعضي از اين موارد خواهم داشت. مردم، خصوصا زنان و جوانان به دنبال زندگي بهترند. مردم مي‌خواهند در آرامش و ثبات زندگي كنند. در حقيقت زندگي بهتر حق همه است، نبايد افراد از اين حق محروم باشند. از اولويت‌هاي دولت چهاردهم كه ان‌شاءالله دكتر پزشكيان رياست آن را بر عهده خواهند گرفت، ايجاد زندگي بهتر براي همه مردم به خصوص زنان و جوانان است. 


در حوزه زنان، فقر متاسفانه زنانه شده. اين فقر زنانه، موج فساد هم مي‌آورد. فقرزدايي از جامعه خصوصا در حوزه زنان از اولويت‌هاي رويكردهاي مختلف دولت آينده خواهد بود. شهروندان ما ترك، لر، كرد، بلوچ و اقوام مختلف، همه مردم ايرانند، همه شهروندند. اين شهروندان به يك اندازه از ايران بايد بهره‌مند شوند. زنان هم همين طور.
در گفتمان حق و عدالت زنان بايد جايگاه واقعي خود را پيدا كنند و در همه حوزه‌ها نقش ايفا كنند. حق شادي، حق خوب زندگي كردن با حفظ حرمت و شأن زنان و دختران، حفظ كرامت آنها به‌ويژه در ميان دختران جوان، يكي از رويكردهايي است كه در دولت چهاردهم بايد به آن توجه شود. 
تسهيلات شغلي براي زنان در قالب قوانين و دستورالعمل‌ها بايد از تعهدات مديران ارشد و مياني دولت باشد. هم مقررات بايد كمك كند، هم مديراني كه چه ارشد چه مياني هستند، بايد متعهد به اين موضوع باشند. در حوزه تسهيلات شغلي و مدني حقوق زنان را رعايت كنند.
بحث امنيت زنان از موضوعات مهم جامعه است. دولت چهاردهم بايد به لايحه ارتقاي امنيت زنان كه سال‌هاست در مجلس معطل مانده، توجه داشته باشد و با پيگيري‌ها اين لايحه را به تصويب مجلس برساند. 
در حوزه سبك زندگي بايد مردم را آزاد گذاشت. با توجه به چارچوب‌هاي كلي كه در قوانين وجود دارد، مردم خودشان انتخاب كنند. دولت در امور داخلي آنها و چگونگي زندگي‌شان دخالت نداشته باشد.
براي زنان نخبه علمي، نخبه اجتماعي بايد برنامه‌ريزي ويژه داشته باشيم. دولت بايد آنها را ببيند. براي زنان كارآفرين كه جمعيت زيادي هستند و در حوزه فعاليت خودشان مردان را هم به كار مي‌گيرند، چرخ توليد و توسعه را مي‌چرخانند، بايد برنامه‌ريزي ويژه‌اي داشته باشيم. سازمان‌هاي مردم‌نهاد خصوصا سازمان‌هايي كه با زنان، كودكان و خانواده در ارتباط هستند، بايد تقويت و حمايت شوند و در برنامه دولت آينده باشند.
همين طور در خصوص افزايش مشاركت سياسي زنان در حوزه‌هاي مختلف در مجلس بايد برنامه داشته باشيم. زماني كه ما مجلس بوديم طرحي را آماده كرديم براي افزايش تعداد زنان در مجلس. بسيار طرح مناسب و متقني بود. يك افزايش مناسب را در حوزه‌هاي مختلف انتخابيه كشور ايجاد مي‌كرد، ولي متاسفانه با اختلاف چند راي نتوانست راي بياورد و بیشتر كساني كه راي ندادند هم مردان بودند. ما از دولت مي‌خواهيم كه لايحه افزايش مشاركت سياسي زنان در حوزه‌هاي مختلف به خصوص مجلس را دنبال كند و اين افزايش به خودي خود در چارچوب قانون ايجاد شود.